Hukuk Büro Arşivi

 
KökBaşlıkTarih
6 Ekim 2022 tarihinde, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Yönetmeliğinde değişiklik yapılmıştır. 05.12.2022
Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ Değerlendirme Notu 22.11.2022
Muayene Bilgi Yönetim Sistemi Hakkında Güncelleme 24.09.2022
Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği Hakkında Bilgi Notu 01.09.2022
Uzaktan Sağlık Hizmetlerinin Sunumu Hakkında Yönetmeliğe İlişkin Bilgi Notu 29.08.2022
Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelikte Yürütmeyi Durdurma Kararı 01.07.2022
Meslektaşımız Dr. Yılmaz'a yönelik açılan tazminat davası hakkında 14.06.2022
VERBİS ve MBYS süreçleriyle ilgili bilgi, görüş ve örnek yazılar 09.07.2021
Şiddet uygulayan kişiye danışmanlık sağlanması istemiyle aile mahkemeleri tarafından gönderilen yazılar hakkında 14.01.2021
Sağlık Çalışanlarına Yönelik İşlenen Suçlarda Kurum Adreslerinin Kullanılması Kararı 12.01.2021
Muayenehanelerden veri isteğiyle ilgili yeni yazı 12.01.2021
Mesleki sorumluluk sigorta primlerinin gider yazılması hakkında 05.01.2021
Ceza İnfaz Kurumlarında İdare ve Gözlem Kurullarında Görevlendirilecek Meslektaşlarımıza Öneriler 29.12.2020
Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlarda Hükümlü Olanlara Uygulanacak Tedavi ve Diğer Yükümlülükler Hakkında Yönetmelik'te İptal Kararı 08.12.2020
"Ek ödeme puanlarının düşürülmesine itiraz edildi" 25.06.2020
Beyaz Kodla İlgili Adres Bildiriminde Önemli Değişiklik 20.06.2020
Şiddetsiz Ortamlarda Çalışabilmek İçin Açtığımız Davalara Dair Bilgilendirme 23.12.2019
TMK 432. Maddesinde Değişiklik Teklifi 26.11.2019
Kişisel sağlık verilerinin güvenliğini sağlamayan düzenleme iptal edilmeli 18.09.2019
Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) Değişiklik Üzerine 17.09.2019
Tıbbi Kötü Uygulamalar (malpraktis) Nedeniyle Açılan Tazminat Davaları Hakkında 19.07.2019
Hakların kısıtlanması ve yaşanan mağduriyetler üzerine açıklama 16.05.2019
GÖZLEM KARARI İÇİN ÖN İNCELEME YAPAN PSİKİYATRİ UZMANININ DİKKATE ALMASI GEREKEN İLKELER 08.05.2019
Psikiyatride Bilirkişilik ve Gözlem Altına Alınma ile İlgili Kamuoyuna Açıklama 26.03.2019
Acil serviste nöbete zorlanmayla ilgili hukuki görüş 01.02.2019
Canan Karatay ve Ümit Aktaş’a uzmanlık alanları dışında ve etik olmayan söylemleri nedeniyle verilen ceza onandı 01.02.2019
Psikoteknik Raporlarının Özel Muayenehanelerde Verilmesi Hakkında 11.01.2019
Danıştay Kişisel Sağlık Verileri’nin Toplanmasına Dair Yönetmeliğin Yürütmesini Durdurdu 04.12.2018
Sağlıkla İlgili Güncel Kanun Teklifi Hakkında 03.11.2018
Ruh Sağlığı Yasa Teklifinde Yapılmak İstenen Değişikliğe İlişkin Açıklama 11.07.2018
SGK Tarafından Gönderilen ’Kurum Zararı Hk.’ Konulu Yazılar 15.05.2018
İstanbul Tabip Odası'nın Dr. Canan Karatay ve Dr. Ümit Aktaş Hakkındaki Kararı 04.03.2018
Ruh Sağlığı Yasa Teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunuldu 01.03.2018
‘Beyaz Kod’ olaylarıyla ilgili iş kazası bildiriminin yapılması gerekmektedir. 21.11.2017
DANIŞTAY SAĞLIK VERİLERİNİN KİŞİLERİN VE HEKİMLERİN İRADESİNE AYKIRI OLARAK TOPLANMASINA DAİR YÖNETMELİĞİ DURDURDU 19.09.2017
'Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlarda Uygulanacak Tedavi Hakkında Yönetmelik' ile İlgili Yürütmeyi Durdurma Kararı 09.08.2017
HEKİMLER İLE SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARININ ELEKTRONİK ORTAMLARDAKİ PAYLAŞIMLARINA İLİŞKİN KILAVUZ 24.04.2017
Üyelerimizin acil nöbeti ile ilgili soruları hakkında hukuki görüş 27.09.2016
Üniversitede Acil Tıp Nöbeti Hakkında Yargı Kararı 19.02.2016