Eğitim Planlama Düzenleme Kurulu (EPDK)

Yönetim Kurulu

Kurul Başkanı
Leyla Gülseren
Kurul Üyesi
Ahmet Gürcan
Aruz Bozkurt
Aybeniz Civan Kahve
İmran Gökçen Yılmaz Karaman
Mehmet Yumru
Murat Yalçın
Münevver Hacıoğlu Yıldırım
Süreyya Akyıldırım Çor