2020 yılı Gradiva Ödülleri

Devamı

Türk Tabipleri Birliği, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği, Türk Toraks Derneği, Türkiye Milli Pediatri Derneği ve Türkiye Psikiyatri Derneği ortak basın açıklaması

Devamı

Dünya Biyolojik Psikiyatri Dernekleri Federasyonu Eğitimde Mükemmeliyet Ödülü değerli üyemiz Prof. Dr. Simavi Vahip’e verilmiştir...

Devamı

Psikiyatride Güncel Webinar Toplantıları: Geç Başlangıçlı Psikiyatrik Bozukluklar

Devamı

Depresyon Sağaltım Kitabı çıktı!

Devamı

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanelerinde Adli Psikiyatri Olgu Yönetimi: Güncel Sorunlar ve Öneriler

Devamı

Asistan hekimler Mesleğe İlk Adım Programında bir araya geldi!

Devamı

Meslektaşımız Dr. Serap Parmaksız'ı kaybettik

Devamı

Genç Meslektaşlarımız için EPA Yaz Okulu başvuruları açıldı!

Devamı

Salgınla Geçen Bir Yılın Ardından İhtiyacımız Destan Değil, Bilimsel Bilgiye Dayanan Salgın Yönetimi

Devamı