COVİD-19 ve Çocuklar

Devamı

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin salgınla ilgili 7 önlem talebine TPD desteği

Devamı

COVİD -19 SALGININA YÖNELİK DEMANS HASTALARI VE YAKINLARI İÇİN ÖNERİLER

Devamı

COVİD-19 SALGININDA SAĞLIK ÇALIŞANLARININ TÜKENMİŞLİKTEN KORUNMA REHBERİ

Devamı

Sağlık Çalışanlarının Ruh Sağlığının Korunması İçin Sağlık Kurumu Yöneticilerine Öneriler

Devamı

'TPD Sağlık Çalışanlarına Destek Hattı'na gönüllü çağrısı

Devamı

COVİD-19 salgınıyla ilgili TPD çalışmaları

Devamı

COVİD-19 ve Mülteciler

Devamı

Gelecek Etkinlikler
56. Ulusal Psikiyatri Kongresi
21 - 25 Ekim 2020