Tüm Haber ve Duyurular
TPD İstanbul Şubesi Eğitim Etkinliği (30 Ocak 2022)
Kadına Yönelik Şiddette Psikolojik İlk Yardım (Lives Yaklaşımı)TPD İstanbul Şubesi: "Psikiyatri Pratiği: Belirsizlikler Deryasında Klinisyen Ne Yapsın?" Eğitimi- Levent Küey (08 Ekim 2017)
Bu sunumda, “belirsizlik” olgusunun psikiyatri pratiğine getirdiği zorluklar ele alınacak, eleştirel bir tartışma açılacaktır. Bilimde ve tıp pratiğinde belirsizlik-belirlilik arasındaki gerilim; belirsizliğe katlanma/katlanamama; belirsizlik ve zaman; psikiyatride epistemoloji; psikiyatride “vak’a” ve “kategorik sınıflandırma sistemleri” çerçevesinde belirsizlik; iyi hekimlik uygulamaları açısından hasta hekim ilişkisi bağlamında belirsizlik ve belirsizliğe klinisyenin yanıtları, tartışmanın odaklanacağı bazı alt başlıkları oluşturuyorTPD İstanbul Şubesi: "ASKERLERDE PSİKİYATRİK DEĞERLENDİRME VE SAĞLIK İŞLEMLERİNDE DENEYİM PAYLAŞIMI" toplantısı (03 Şubat 2017)
Askeri psikiyatri uygulamalarında sık karşılaşılan ruhsal sorunlar ve klinik tanılar, değerlendirmenin özellikleri, TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin uygulanmasına dair deneyimler paylaşılacaktır.


Psikiyatride Kullanılan Klinik Ölçekler ve Klinik Görüşme Eğitimi (04 Şubat 2017)
TPD İstanbul Şubesi Bahar Dönemi Eğitim Etkinlikleri Psikiyatride Kullanılan Klinik Ölçekler ve Klinik Görüşme Prof. Dr. Ömer Aydemir Prof. Dr. Timuçin Oral Prof. Dr. Tamer Aker 4 Şubat 2017 Cumartesi 10:00-17:00 YER: Türkiye Psikiyatri Derneği İstanbul Şubesi Tel: 0212244 96 66 /67 Başvuru: tpdistanbul@yahoo.com

TPD İstanbul Şubesi Güz Dönemi Eğitim Etkinlikleri “Bilimsel Araştırma Yöntemleri- Temel/orta Düzeyde SPSS Uygulamalı Biyoistatistik Eğitimi” (27 Aralık 2016)
TPD İstanbul Şubesi Güz Dönemi Eğitim Etkinlikleri “Bilimsel Araştırma Yöntemleri- Temel/orta Düzeyde SPSS Uygulamalı Biyoistatistik Eğitimi” Doç. Dr. Bülent Kadri Gültekin Doç .Dr. Hüseyin Güleç Uz. Dr. Erkal Erzincan (2 oturum) 14 Ocak 2017 Cumartesi 1. Modül 28 Ocak 2017 Cumartesi 2.Modül 10:00-16:00 YER: Türkiye Psikiyatri Derneği İstanbul Şubesi Başvurular : tpdistanbul@yahoo.com

TPD İstanbul Şubesi Güz Dönemi Eğitim Etkinlikleri 
Bilişsel Davranışçı Terapilerde Bilişsel Tekniklerin ve Metaforların Kullanımları (27 Aralık 2016)
TPD İstanbul Şubesi Güz Dönemi Eğitim Etkinlikleri 
Bilişsel Davranışçı Terapilerde Bilişsel Tekniklerin ve Metaforların Kullanımları Medine Yazıcı Güleç Arzu Erkan Yüce 24 Ocak 2017 Salı 20.00-22.00

TPD İstanbul Şubesi Güz Dönemi Eğitim Etkinlikleri P“Şizofreni Tedavisinde Güncel Metaanaliz Çalışmaları” (27 Aralık 2016)
TPD İstanbul Şubesi Güz Dönemi Eğitim Etkinlikleri Psikotik Bozukluk Spektrum Tedavilerinde Son Gelişmeler Alp ÜÇOK 3. Mart 2017 Salı 19:00-20:00 Yemek 20.00-22.00 Toplantı YER: Nippon Otel Topcu Cd. No:6, Talimhane / Taksim, Istanbul, Turkey Başvuru: tpdistanbul@yahoo.com

İnsan Eliyle Gerçekleşen Afet ve Ruhsal Travmalarda Akut Dönemde Ruhsal Değerlendirme ve Psikososyal Müdahale Eğitimi yapıldı (14 Aralık 2016)
TPD İstanbul Şubesi­­ ve TPD Ruhsal Travma ve Afet Çalışma Biriminin birlikte düzenlediği""İnsan Eliyle Gerçekleşen Afet ve Ruhsal Travmalarda Akut Dönemde Ruhsal Değerlendirme ve Psikososyal Müdahale Eğitimi" ‏konulu toplantı yapıldı.

TPD İstanbul Şubesi 2016-2017 Dönemi Eğitim ve Etkinlik Programı (10 Eylül 2016)
TPD İstanbul Şubesi 2016-2017 Dönemi Eğitim ve Etkinlik Programı Değerli Meslektaşlarımız, TPD İstanbul Şubesi olarak gelen talepler ve ihtiyaçlar doğrultusunda 2016-2017 dönemi için hazırladığımız eğitim programını sizlere sunuyoruz. Amacımız uzmanlık eğitimlerine yeni başlayan meslektaşlarımızın eğitim süreçlerine ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak, deneyimli meslektaşlarımızın ise ruh sağlığı alanındaki güncel bilgileri edinmelerine ve yeni gelişmeleri takip edebilmelerine yardımcı olmaktır. Elbette TPD İstanbul Şubesi olarak hazırladığımız programın, kurumsal/formal eğitimlerin yerini tutması mümkün değildir. Programımızda yer alan eğiticiler ve konuşmacılar talepler doğrultusunda belirlenmiş, her biri alanlarında deneyimli ve yeterli eğitici tecrübesine sahip olan meslektaşlarımızdır. Eğitici ve konuşmacılara, eğitim programına, maddi hiçbir karşılık almadan tamamen gönüllülük esası ile verdikleri destek ve değerli katkıları için üyelerimiz adına teşekkürlerimizi sunarız.

TPD İstanbul Şubesi Buluşması (11 Aralık 2015)
TPD İstanbul Şubesi (Eski Dönem) Değerlendirme ve (Yeni Dönem) Beklentiler Buluşması

''İnsan Hakları Haftası'' etkinliği; Toplumsal Travmalar, Van Deneyimi, Kriz Ortamında Psikososyal Hizmetlerin Örgütlenmesi (29 Kasım 2011)
Dünya insan hakları haftasında Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD) İstanbul ve Kocaeli şubeleri ile Türkiye İnsan Hakları Vakfının ülkemizde yaşanan doğal afetler ve süregiden çatışma ortamını birlikte tartışıcağı toplantı 13 Aralık 2011 tarihinde İstanbul'da yapılacaktır.

Türkiye Psikiyatri Derneği İstanbul Şubesi 8. Olağan Genel Kurulu (24 Ağustos 2011)
Şubemizin 8. Olağan Genel Kurul Toplantısı 11 Eylül 2011 Pazar günü, yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde, 25 Eylül Pazar günü saat 11:00' da Bakırköy Ord. Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu'nda yeterli çoğunluk aranmaksızın toplanacaktır