Skip Navigation Links
 • Ana Sayfa
 • YETERLİK KURULU
 • Yeterlik Sınavı ve Yeniden Belgelendirme
 • Yeniden Belgelendirme
 • Yeniden Belgelendirme

  Sınavla alınmış yeterlik belgesi geçerlik süresi 10 yıldır. Yeterlik belgesinin süresi dolan Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlarına aşağıdaki tanımlanan koşulları karşıladıklarında yeniden“Yeterlik Belgesi” verilir.

  Başvuru zamanı ve şekli
  Adaylar yeterlik belgesi süresi dolmadan 6 (altı) ay öncesinden başlayarak yeniden belgelendirme için başvurabilir. Başvuruların, aşağıda belirtilen kriterleri karşıladığını gösteren belgeler ve başvuru dilekçesiyle birlikte TPD Genel Merkezi'ne yapılması gerekmektedir.

  Yeniden yeterlik belgesi alma koşulları
  Yeniden yeterlik belgesi almaya hak kazanmak için aşağıdaki ölçütlerden birini yerine getirmek gerekir:

  • Yeniden yeterlik sınavına girerek kazanmış olmak veya
  • Türk Tabipleri Birliği (TTB)’nin Sürekli Tıp Eğitimi (STE)/Sürekli Mesleki Gelişim (SMG) yönergesinde belirlenen kurallar doğrultusunda her yıl için ortalama 50 (bir yıl için en fazla 100), beş yıl için en az toplam 250 STE-SMG kredisi toplamış olmak.
  • 2016 -2019 yıllarında toplanacak puan aşağıdaki listeye göre belirlenir.
    Son 5 yılda   Son 10 yılda

  2016

  150 (30) / Bir yılda en çok 60 veya 250 (25) / Bir yılda en çok 50

  2017

  175 (35) / Bir yılda en çok 70 veya 300 (30) / Bir yılda en çok 60

  2018

  200 (40) / Bir yılda en çok 80 veya 350 (35) / Bir yılda en çok 70

  2019

  225 (45) / Bir yılda en çok 90 veya 400 (40) / Bir yılda en çok 80

  2020 ve sonrası

  250 (50) / Bir yılda en çok 100

   

  Toplanması gereken STE/SMG kredisi ölçütleri

  • STE-SMG kredileri bu yönergenin ekinde yer alan Grup 1 ve Grup 2 etkinliklerinden toplanır.
  • STS-SMG kredileri ile ilgili belge TTB STE-SMG elektronik sisteminden yazılı bireysel başvuru ile alınır. TTB web sitesini kullanarak eksik etkinlikleri ekleme olanağı vardır. http://www.ttb.org.tr/index.php/Kredilendirme/etkinlikkaydi-1384.html

  1. GRUP

  • Devama dayalı eğitsel etkinlikler: Değerlendirilmesinde devam koşulu aranan kongre, konferans, sempozyum, seminer, yuvarlak masa toplantısı, vb.
  • Eğitim kursları: Yeni gelişmeler / girişimlerle ilgili ya da mesleki yeteneği geliştirmeye yönelik kurslar, vb.
  • Atölye çalışması (workshop).
  • Yukarıda belirtilenler dışında kalan ve kredi almak isteyen hekimin STE / SMG Akreditasyon - Kredilendirme Kurulu’na başvurması gereken diğer etkinlikler:
   • Türk Tıp Dizi’nde yer alan ulusal dergilerde ve uluslararası indekslere (SCI, SCIE, Index Medicus) kayıtlı dergilerde yayın yapmış olmak.
   • 4i kapsamındaki dergilerde yayın kurulunda yer almak, hakem olmak.
   • Kitap ya da kitap bölümü yazarı olmak.
   • Grup I1, Grup I2 ve Grup I3’deki etkinliklerde konuşmacı / eğitici olmak.
   • Yeterlik sertifikası almış olmak.
   • Master ya da doktora derecesi almış olmak.
   • Yurt dışındaki akredite edilmiş (EACCME, ACCME) uluslararası toplantılara katılmış olmak. 

  2. GRUP

  • Eğiticilerin kendi alanlarında tanımlanan resmi görevleri dışında eğitici olarak katıldıkları, verdikleri ya da düzenlemesinde bulundukları  ve Grup I’de yer almayan eğitim etkinlikleri (Ticari firmaların düzenledikleri dışında meslek örgütlerinin düzenlediği eğitim etkinlikleri bu gruba girer).
  • Uzaktan eğitim yöntemleri ile verilen eşzamanlı, eşzamanlı olmayan eğitim etkinlikleri.
  • Yapılandırılmayan öz (kendi kendine) öğrenme etkinliklerine katılım.
  • Akredite edilmiş ulusal dergilerle yapılan STE / SMG etkinlikleri: Dergi yıllık aboneliği (üyesi olduğu uzmanlık derneğinin dergisi dışındaki dergilere abone olmak), derginin belirlediği ve okunan bölümle ilgili test, bulmaca, vb. nesnel kanıtlar.
  • Görsel - işitsel kayıta dayalı materyaller ile yapılan eğitsel etkinlikler: Kolay erişilebilir materyallerin bulunduğu bölüm, kütüphane ve laboratuarlar (Kullanım öncesi, süre belirtilmeli ve etkinliği tanımlayan bilgiler ve uyulması gereken kuralları içeren kitapçıklar kullanıcılar için hazır olmalıdır. İşlem sonunda etkinlik değerlendirmesi yapılmalıdır. Değerlendirmede devam koşulu aranır.)
  • Grup I’de tanımlanmayan STE / SMG etkinlikleri.

   

   

  Başvuru adresi:

  Türkiye Psikiyatri Derneği Genel Merkezi

  Tunus Caddesi 59/5 Kavaklıdere ANKARA

   

  Tel:  (0312) 468 74 97

  Fax: (0312) 426 04 53

  e-mail: nebahatmurat@gmail.com