Skip Navigation Links
 • Ana Sayfa
 • YETERLİK KURULU
 • Yeterlik Sınavı ve Yeniden Belgelendirme
 • Yeterlik Sınavı
 • Yeterlik Sınavı

  Kimler başvurabilir?

  • Türkiye’de çalışmasında engel olmayan ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanları ya da bu alanda eğitim gören son yıl uzmanlık öğrencileri (asistanlar) yazılı sınava başvurabilir.
  • Uygulama sınavına, yazılı sınavda başarılı olmuş ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanları başvurabilir.

  Nasıl başvurulur?

  • Sınava girebilmek için adayın
   • En geç ilan edilen sınav tarihinden on gün önce
   • TPD Psikiyatri Yeterlik Kurulu’na hitaben yazılmış bir dilekçeyle TPD Genel Merkezi Sekreterliği’ne başvurması gereklidir.
  •  Dilekçeye eklenmesi gereken belgeler:
   • Ruh sağlığı ve hastalıkları alanında uzman ya da son yıl uzmanlık öğrencisi olduğunu bildirir resmi onaylı belge.
   • Sınava katılım ücretinin yatırıldığını gösterir banka dekontu.

  Nasıl bir sınav?

  • Sınav iki aşamada yapılır. Yazılı Sınav ve bu sınavda başarılı olan uzmanların katılabileceği Uygulama Sınavı.

  Yazılı sınavla ilgili ilkeler

  • Adayın temel ve güncel psikiyatri bilgisini ölçmeye yönelik olarak yapılan sınavdır. 
  • Yılda en az bir kez yapılır. 
  • Uzmanlar ve uzmanlık eğitiminin son yılında olan tıpta uzmanlık öğrencileri (asistanlar) katılabilir. 

  Yeterlik Yazılı Sınavı’nın teknik yönleri

  Uygulama Sınavı’yla ilgili ilkeler

  • Adayın bilgisini ve klinik becerisini ölçmeye yönelik sınavdır. 
  • Yılda en az bir kez Yazılı Sınav’dan sonra yapılır. 
  • Uygulama Sınavı’na, Yazılı Sınavda başarılı olan psikiyatri uzmanları katılabilir. Sınavda başarılı olan uzmanlık öğrencileri uygulama sınavına uzman olduktan sonra başvurabilir. 
  • Uygulama Sınavına başvurabilmek için, Yazılı Sınavda başarılı olunan tarihin üzerinden 3 yıldan fazla bir süre geçmemiş olması gerekir. 
  • Uygulama Sınavında, değerlendirici olarak Yeterlik Sınav Altkurulunca seçilmiş yeterlik belgesi olan eğiticiler görev alır.

  Yeterlik uygulama sınavının teknik yönleri?

  • Uygulama sınavı Nesnel Örgün Klinik Sınav (NÖKS) (Objective Structured Clinical Examination / OSCE-) sistemi ile gerçekleştirilmektedir. 
  • Bu sınav kurulan farklı duraklarda belli becerileri ölçmeyi amaçlamaktadır. 
  • Sınav gruplar halinde yapılır ve sınav süresi her grup için 90-100 dakikadır. Grup sayısı katılımcı sayısına göre belirlenir. Sınav başlama saatinden itibaren gruplar sırayla sınava alınır. Sınav gün boyu devam eder. Sınav sonunda adaylardan sınavla ilgili geri bildirim alınmasına yönelik bir toplantı yapılır. Adaylar uygulama öncesi toplam süre ve her bir durağın süresi konusunda bilgilendirilir.
  • Uygulama sınavlarında 6 uygulama durağı vardır.
  • Bu sistemde bazı duraklarda hasta rolündeki oyunculardan yararlanılmaktadır. Bu durakların her birinde, adaydan göreve uygun senaryolara göre hasta rolü oynayan oyuncularla görüşme yapması, tanımlanan bir muayeneyi uygulaması ya da bazı değerlendirmeler yapması istenmektedir. Adayın uygulaması birbirine standardizasyonu sağlanmış değerlendiriciler tarafından değerlendirilmekte ve puanlanmaktadır. Adaylar durakların her birinde 10 dakika kalmaktadır. 
  • Odaya alınan adaya o durakta yerine getirilmesi istenen görevle ilgili bilgi yazılı olarak verilmekte (Ek.3 Aday Yönergesi) ardından hasta rolündeki kişinin odaya girmesi ile değerlendirme başlamaktadır.
  • Değerlendiriciler aday sınava girmeden önce yapacakları değerlendirme için Standardize Gözlemci Yönergesi ile bilgilendirilmiş olacaktır. Değerlendirme iki gözlemci tarafından var/yok işaretleme listesi (Ek.4 Gözlemci Yönergesi) ile yapılmakta ve gözlemcilerin puanlamalarının ortalaması sınav sonucunu oluşturmaktadır. 
  • Bazı duraklarda görüşme istenmemekte; rapor yazma, bilimsel makale okuma gibi uzman hekimde bulunması gereken yetiler değerlendirilmektedir. Bu tür duraklarda kalınan süre yaklaşık 20-30 dakikadır (Adli rapor örneği için tıklayınız).
  • Uygulama sınavında başarılı olmak için her bir durakta en az %30, tüm sınavda en az %50 puan almış olmak gerekir.
  • Uygulama sınavı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı içerisinde yer alan Simule Hasta Laboratuvarında yapılmaktadır (Sınav yeri ile ilgili fotoğraflara ulaşmak için tıklayınız).
  •  TPD çevrimiçi sitesinde Yeterlik Kurulu bağlantısından örnek bir uygulamaya ulaşılabilir (Uygulama sınavı görüşmesi prova videosu için tıklayınız)

  Sınav sonuçlarının duyurulması ve belgelendirme.
  Sınav sonuçları adayların adreslerine postalanacak, ayrıca ilan edilmeyecektir. Yeterlik sınavının her iki aşamasında da başarılı olarak belge almaya hak kazanan kişilere TPD Yeterlik Belgesi verilecektir. Yeterlik Belgesinin geçerlilik süresi 10 yıldır. 

  EK.1 Soru Hazırlama Kılavuzu (Yazılı Sınav).pdf
  EK.2 Yazılı Sınav Konuları ve Soruların Konulara Göre Ağırlıkları.pdf
  EK.3 Aday Yönergesi (Uygulamalı Sınav).pdf
  EK 4 Gözlemci Yönergesi (Uygulamalı Sınav).pdf