Tüm Haber ve Duyurular

Forum: Dünyada ve Türkiye'de Psikiyatrinin Geleceği Zorluklar ve Fırsatlar (10 Mart 2017)
Türk Nöropsikiyatri Derneği, Kocaeli Üniversitesi, Toplum Ruh Sağlığını Geliştirme Derneği'nin Katkıları ve WPA Bilimsel Birimler Sekreteri Dr. AfzalJaved' in katılımıyla