Görevi Devam Edenler

A10 - Ruh Sağlığı Yasa Tasarısı Görev Grubu A24 - Geleneksel Alternatif Tıbbi Uygulamalar Görev Grubu A25 - Psikiyatrik Uygulamalar ve Ücretlendirme Görev Grubu A26 - Özürlü Rapor Örnekleri Görev Grubu A27 - Antidepresan yazılım koşulları Görev Grubu A28 - Yüksek Güvenlikli Hastane Standartları Görev Grubu A29 - Ruh Sağlığı hizmetleri ve çalışma koşullarının değerlendirilmesi Görev Grubu A30- Cinsel Suçlarla İlgili Psikiyatrik Uygulamalar A31- Psikoterapi Yetkinliği ve Eğitimi Görev Grubu A32- Ruh Sağlığı Uzmanların Ruh Sağlığı Hizmetlerine Erişimini Destekleme Görev Grubu A33- Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Psikiyatri Uzmanlarının Çalışma Koşulları ve Sorunları Görev Grubu A34- Askeri Psikiyatri Uygulamaları Görev Grubu A35- Sürücü Belgesi Ve Psikiyatrik Muayene Görev Grubu A36-Gözlem Kararı Verirken Psikiyatri Uzmanı için Rehber Hazırlama Görev Grubu COVİD-19 Salgınında Psikiyatri Yataklı Kliniklerinde Çalışma Düzeninin Uyarlanması Görev Grubu Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri Görev Grubu Adana Ekrem Tok Ruh Sağlığı Hastanesi Çalışma Koşulları Görev Grubu Salgının Psikiyatri Eğitimine Etkileri ve Çözüm Önerileri Noter İşlemleriyle İlgili Fiil Ehliyeti Raporları Konusunda Öneriler Cinsiyet ayrımcılığı, cinsel şiddet ve tacize karşı politika belgesi hazırlanması görev grubu TPD Cinsel Şiddeti Önleme ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekleme Birimi Hasta Dernekleriyle İlişkilerin Geliştirilmesi ve Sürekliliğin Sağlanması Görev Grubu Doçentlik Ölçütlerini Değerlendirme Görev Grubu E-Rapor Düzenlenmesi ve Yivsiz Av Tüfeği Raporları Görev Grubu Mobil Uygulama ve Eğitim Platformunun Güncellenmesi Görev Grubu Hekime Yönelik Şiddeti Önleme Görev Grubu