Skip Navigation Links
 • Ana Sayfa
 • YETERLİK KURULU
 • Psikiyatri Yeterlik Kurulu
 • Psikiyatri Yeterlik Kurulu

  2003 yılında kurulan Psikiyatri Yeterlik Kurulu (Board), Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD)’nin bir yan kuruluşudur. Psikiyatri uzmanlarının mesleki yeterliklerinin yükseltilmesiyle ilgili çalışmalar yapmak ve yeterliklerini değerlendirmekle görevlidir.

  Yeterlik nedir?

  • Psikiyatri yeterliği, psikiyatri uzmanlarının temel bilgiler, güncel bilgiler ve psikiyatri uygulamalarıyla ilgili yeterliğini tanımlar ve merkezi olarak düzenlenen sınav ile belirlenir ve belgelendirilir. Sınavla alınmış belgenin geçerlik süresi 10 yıldır. Bu süre dolduğunda başvuru ve mesleki eğitimin sürdürüldüğünün belgelenmesiyle yeniden belgelendirme yapılır.

  Psikiyatri Yeterlik Kurulunun Amaçları Nelerdir?

  • Psikiyatri uzmanlık ve uzmanlık sonrası eğitiminin standartlarının belirlenmesi ve standardın yükseltilmesi için çalışmalarda bulunmak,
  • Psikiyatri uzmanlık eğitiminin belirlenen standartlara uygun olarak verilmesi ve eğitimin niteliğinin yükseltilmesi için eğitim kurumları arasında işbirliğini sağlayıcı çalışmalar yapmak, 
  • Psikiyatri uzmanlarının bilgi ve uygulama becerilerinin gelişmesi için sürekli tıp eğitimi (STE) etkinliklerine katılımlarını teşvik etmek, özendirmek ve değerlendirmektir. 
  • Psikiyatri Yeterlik Kurulu, amacını, psikiyatri uzmanlarına yönelik ülke genelinde merkezi ve standart bir sınavla ilgili başvuru koşullarını tanımlamak, belirli aralıklarla sınav düzenlemek, sınavda başarılı olanlara Yeterlik Belgesini vermek yoluyla gerçekleştirir.

   Çalışma İlkeleri

  • Psikiyatri Yeterlik Kurulunun çalışma ilkeleri, Tıpta Uzmanlık Tüzüğü, Türk Tabipleri Birliği-Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (TTB-UDEK) Yönergesi ve TPD Tüzüğü ile uyumludur.
  • Tıpta Uzmanlık Tüzüğü, TTB-UDEK Yönergesi veya TPD Tüzüğünde değişiklik söz konusu olduğunda, bu uyum, karşılıklı etkileşime izin verecek şekilde sürdürülür.
  • Çalışmalarında, Avrupa Tıp Uzmanları Birliği (Union Européene des Médecins Spécialistes-UEMS) ilkeleriyle uyumu gözetir.

  Psikiyatri Yeterlik Kurulunun çalışma düzeni

  • Psikiyatri Yeterlik Kurulu, çalışmalarını, 8 Kasım 2003 tarihinde düzenlenen ve 24 Kasım 2007 tarihli TPD Genel Kurulu’nda değişiklik yapılan TPD Psikiyatri Yeterlik Kurulu Yönergesidoğrultusunda gerçekleştirir.

  Psikiyatri Yeterlik Kurulu bugüne kadar neler yaptı?

  • Psikiyatri uzman ve asistanlarını bilgilendirmek üzere çok sayıda toplantı düzenledi. 
  • Anket çalışmalarıyla mevcut duruma ve gereksinimlere ilişkin görüşleri topladı. 
  • Psikiyatri uzmanlık eğitiminde gereklilikler ve asgari standartları belirlemeye yönelik çalışmalar yaptı. Bu kapsamda Uzmanlık Eğitiminde Gereklilikler ve Asgari Standartlarve Uzmanlık Eğitimi Kayıt Belgesi’ni (Asistan Karnesi) hazırladı. (TPD üyesi olan meslektaşlarımız bu belgelere bu web sitesinde Yeterlik Kurulu sekmesindeki ilgili alt sekmelerden ulaşabilirler).
  • Ülke genelindeki eğitim olanaklarındaki dengesizliği dikkate alarak çeşitli konularda kurslar düzenlenmesini sağladı. 
  • Psikiyatri Yeterlik Sınavı 2006 yılından bu yana her yıl bir kez uygulanmıştır. 2006 – 2013 yılları arasında yazılı sınav tek merkezde yapılmışken, 2014’de İstanbul, Ankara, İzmir’de yapılmıştır. Yazılı sınavın çok merkezde yapılması uygulamasının sürdürülmesi amaçlanmaktadır.