Yeterlik Kurulu Belgeleri

 
KökBaşlıkTarih
Yeterlik Kurulu,Akreditasyon Alt Kurulu TPD PSİKİYATRİ YETERLİK KURULU EĞİTİM KURUMLARINI ZİYARET PROGRAMI YÖNERGESİ" 15.05.2024
Yeterlik Kurulu,Akreditasyon Alt Kurulu Eğitim Kurumlarını Ziyaret Programı 05.12.2022
Yeterlik Kurulu,Akreditasyon Alt Kurulu Kurumsal Asgari Yeterlik Ölçütleri 05.12.2022
Yeterlik Kurulu,Akreditasyon Alt Kurulu Kurumsal Yeterlik Belgesi Verilme Koşulları 05.12.2022
Yeterlik Kurulu,Akreditasyon Alt Kurulu Ziyaret Kurulu Değerlendirme Listesi 05.12.2022
Yeterlik Kurulu,Akreditasyon Alt Kurulu Kurum Akreditasyonu Başvuru Kuralları 05.12.2022
Yeterlik Kurulu,Akreditasyon Alt Kurulu Ziyaret Raporu Örneği 05.12.2022
Yeterlik Kurulu,Akreditasyon Alt Kurulu Ziyaret Programı Değerlendirme Formları 05.12.2022
Genel Kurul,Yeterlik Kurulu Yeterlik Kurulu Yönergesi-Güncel 21.06.2015
Genel Merkez,Yeterlik Kurulu Yeterlik Kurulu Yönergesi 02.02.2015
Yeterlik Kurulu,Sınav Alt Kurulu 2014 Yılı TPD Yeterlik Sınavında Başarılı Olan ve TPD Yeterlik Belgesi Almaya Hak Kazananlar 25.10.2014
Yeterlik Kurulu,Sınav Alt Kurulu 2012 Yılı TPD Yeterlik Sınavında Başarılı Olan ve TPD Yeterlik Belgesi Almaya Hak Kazananlar 16.07.2014
Yeterlik Kurulu,Sınav Alt Kurulu 2013 Yılı TPD Yeterlik Sınavında Başarılı Olan ve TPD Yeterlik Belgesi Almaya Hak Kazananlar 16.07.2014
Yeterlik Kurulu,Sınav Alt Kurulu 2011 Yılı TPD Yeterlik Sınavında Başarılı Olan ve TPD Yeterlik Belgesi Almaya Hak Kazananlar 20.10.2012
Yeterlik Kurulu,Sınav Alt Kurulu 2010 Yılı TPD Yeterlik Sınavında Başarılı Olan ve TPD Yeterlik Belgesi Almaya Hak Kazananlar 19.10.2012
Yeterlik Kurulu Yeterlik Uygulama Sınavı (Nesnel Örgün Klinik Sınavı - NÖKS) 19.04.2012
Yeterlik Kurulu Yeterlik Yazılı Sınav - Kendinizi Test Edin 18.04.2012
Yeterlik Kurulu EK.1 Yazılı Sınav Konuları ve Soruların Konulara Göre Ağırlıkları 25.03.2011
Yeterlik Kurulu Uzmanlık Eğitimi Kayıt Belgesi (Asistan Karnesi) 09.03.2011
Yeterlik Kurulu Akreditasyon Alt Kurulu Toplantı Raporu 13.10.2008, Antalya 09.03.2011
Yeterlik Kurulu Akreditasyon Alt Kurulu Toplantı Raporu 23.04.2008, Fethiye - Muğla 09.03.2011
Yeterlik Kurulu Akreditasyon Alt Kurulu Toplantı Raporu 13.01.2008, Ankara 09.03.2011
Yeterlik Kurulu Eğitim Üst Kurulu Toplantı Tutanağı 16.10.2008, Antalya 09.03.2011
Yeterlik Kurulu Türkiye Psikiyatri Derneği Psikiyatri Yeterlik Kurulu Yönergesi 09.03.2011
Yeterlik Kurulu,Sınav Alt Kurulu 2009 Yılı TPD Yeterlik Sınavında Başarılı Olan ve TPD Yeterlik Belgesi Almaya Hak Kazananlar 09.03.2011
Yeterlik Kurulu,Sınav Alt Kurulu 2008 Yılı TPD Yeterlik Sınavında Başarılı Olan ve TPD Yeterlik Belgesi Almaya Hak Kazananlar 09.03.2011
Yeterlik Kurulu,Sınav Alt Kurulu 2007 Yılı TPD Yeterlik Sınavında Başarılı Olanlar 09.03.2011
Yeterlik Kurulu,Sınav Alt Kurulu 2006 Yılı TPD Yeterlik Sınavında Başarılı Olan ve TPD Yeterlik Belgesi Almaya Hak Kazananlar 09.03.2011
Yeterlik Kurulu,Sınav Alt Kurulu Yeterlik Sınav Bilgileri 09.03.2011
Yeterlik Kurulu,Eğitim Programlarını Geliştirme Alt Kurulu Psikiyatri Uzmanlık Eğitiminde Gereklilikler ve Asgari Standartlar 09.03.2011
Yeterlik Kurulu,Eğitim Programlarını Geliştirme Alt Kurulu Uzmanlık Eğitimi Kayıt Belgesi (Asistan Karnesi) 09.03.2011
Yeterlik Kurulu Akreditasyon Alt Kurulu Toplantı Raporu 13.04.2010, Antalya 09.03.2011
Yeterlik Kurulu Akreditasyon Alt Kurulu Toplantı Raporu 20.10.2009, Ankara 09.03.2011
Yeterlik Kurulu Akreditasyon Alt Kurulu Toplantı Raporu 14.04.2009, Belek - Antalya 09.03.2011
Yeterlik Kurulu,Eğitim Programlarını Geliştirme Alt Kurulu Eğitim Programları Geliştirme Alt Kurulu Toplantı Raporu - 20.10.2009, Ankara 20.10.2009
Yeterlik Kurulu,Sınav Alt Kurulu Yeterlik Sınav Alt Kurulu Toplantı Raporu - 20.10.2009, Ankara 20.10.2009
Yeterlik Kurulu Yeterlik Yürütme Kurulu Toplantı Raporu - 20.10.2009, Ankara 20.10.2009
Yeterlik Kurulu Yeterlik Kurulu Alt Kurullar Ortak Toplantısı - 14.04.2009, Belek - Antalya 14.04.2009
Yeterlik Kurulu Yeterlik Yürütme Kurulu Toplantı Raporu - 14.04.2009, Antalya 14.04.2009
Yeterlik Kurulu,Sınav Alt Kurulu Yeterlik Sınav Alt Kurulu Toplantı Raporu - 14.04.2009, Belek - Antalya 14.04.2009
Yeterlik Kurulu,Eğitim Programlarını Geliştirme Alt Kurulu Eğitim Programları Geliştirme Alt Kurulu Toplantı Raporu - 14.04.2009, Belek - Antalya 14.04.2009
Yeterlik Kurulu Yeterlik Yürütme Kurulu Toplantı Raporu - 13.10.2008, Antalya 13.10.2008
Yeterlik Kurulu,Eğitim Programlarını Geliştirme Alt Kurulu Eğitim Programları Geliştirme Alt Kurulu Toplantı Raporu - 13.10.2008, Antalya 13.10.2008
Yeterlik Kurulu,Sınav Alt Kurulu Yeterlik Sınav Alt Kurulu Toplantı Raporu - 13.10.2008, Antalya 13.10.2008
Yeterlik Kurulu,Sınav Alt Kurulu Yeterlik Sınav Alt Kurulu Toplantı Raporu - 23.04.2008, Fethiye - Muğla 23.04.2008
Yeterlik Kurulu,Eğitim Programlarını Geliştirme Alt Kurulu Eğitim Programları Geliştirme Alt Kurulu Toplantı Raporu - 23.04.2008, Fethiye - Muğla 23.04.2008
Yeterlik Kurulu Yeterlik Yürütme Kurulu Toplantı Raporu - 23.04.2008, Fethiye - Muğla 23.04.2008
Yeterlik Kurulu TPD Yeterlik Akreditasyon Alt Kurulu Toplantı Raporu - 13.01.2008 22.01.2008
Yeterlik Kurulu TPD Yeterlik Sınav Alt Kurulu Toplantı Raporu - 13.01.2008 22.01.2008
Yeterlik Kurulu TPD Yeterlik Yürütme Kurulu Toplantı Raporu - 13.01.2008 22.01.2008
Yeterlik Kurulu Yeterlik Yürütme Kurulu Toplantı Raporu - 13.01.2008, Ankara 13.01.2008
Yeterlik Kurulu,Sınav Alt Kurulu Yeterlik Sınav Alt Kurulu Toplantı Raporu - 13.01.2008, Ankara 13.01.2008
Yeterlik Kurulu,Eğitim Programlarını Geliştirme Alt Kurulu Eğitim Programları Geliştirme Alt Kurulu Toplantı Raporu - 13.01.2008, Ankara 13.01.2008
Yeterlik Kurulu TPD Yeterlik Kurulu - 2004-2007 Dönemi Faaliyet Raporu 10.12.2007
Yeterlik Kurulu TPD Yeterlik Kurulu Toplantı Raporu - 24 Nisan 2007 10.12.2007
Yeterlik Kurulu TPD Yeterlik Kurulu Toplantı Raporu - 31 Ekim 2006 10.12.2007
Yeterlik Kurulu TPD Yeterlik Yürütme Kurulu Toplantı Raporu - 08.12.2007 10.12.2007
Yeterlik Kurulu Yeterlik Yürütme Kurulu Toplantı Raporu - 08.12.2007 08.12.2007
Genel Kurul,Yeterlik Kurulu Yeterlik Kurulu Yönergesi 05.12.2007
Yeterlik Kurulu Yeterlik 2. Genel Kurulu Tutanağı - 25 Ekim 2007 25.10.2007
Yeterlik Kurulu Yeterlik Kurulu Toplantı Raporu - 24 Nisan 2007 24.04.2007
Yeterlik Kurulu TPD Yeterlik Kurulu Toplantı Raporu - 31 Ekim 2006 31.10.2006
Yeterlik Kurulu Yeterlik Sınav Bilgileri 28.01.2006
Yeterlik Kurulu Yeterlik Kurulu Faaliyet Raporu - 2004-2007 Dönemi 01.01.2004