2009 Yılı TPD Yeterlik Sınavında Başarılı Olan ve TPD Yeterlik Belgesi Almaya Hak Kazananlar

psikiyatri.org.tr /

Dr. Özlem Erden Aki

1994 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1997- 2002 yılları arasında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri ADda uzmanlık eğitimini tamamladı. 2002 yılında 6 ay süre ile ABD Houstonda Baylor College of Medicine Geriatrik Psikiyatri departmanında observer olarak bulundu. 2004-2005 yıllarında Saint Louis Üniversitesi Geriatrik Psikiyatri departmanında geriatrik psikiyatri üst ihtisasını yaptı. 2005- 2009 tarihleri arasında Başkent Üniversitesi Psikiyatri ADda psikiyatri uzmanı olarak görev yaptı. Mayıs 2009'dan itibaren Hacettepe Üniversitesi Psikiyatri Anabili Dalı'nda öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.


Doç. Dr. Ömer Böke
1988 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. 1990 yılına kadar Sağlık Bakanlığı Uşak Ulubey Omurca Sağlık Ocağında Pratisyen Hekim olarak çalıştı. 1990-1994 yılları arasında Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalında Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ihtisası yaptı. 1995-2002 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Samsun Ruh Sağlığı Hastanesinde uzman doktor olarak çalıştı. 2003 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalına Yardımcı Doçent olarak atandı. 2009 yılında Doçent oldu. Çalışmalarını özellikle Psikotik Bozukluklar ve Cinsel İşlev Bozuklukları alanında sürdürmektedir.


Doç. Dr. E. Timuçin Oral

1984 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdikten sonra, Artvin'in Şavşat ve Arhavi ilçelerinde pratisyen hekim olarak çalışmıştır. 1986-2009 yılları arasında Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışmış olup, 1990 yılında Psikiyatri Uzmanı, 1995 yılında Doçent olmuştur. Bir dönem 5.Psikiyatri Klinik Şefliğinde bulunmuştur. 2003 yılında hastanede Raşit Tahsin Duygudurum Merkezini kurmuş ve 2009 yılına kadar sorumluluğunu yürütmüş, Bakırköy Araştırma ve İleri Eğitim Merkezi (BARİLEM) başkan yardımcılığı yapmıştır. 1999-2004 yılları arasında Yeditepe Üniversitesi Tıp ve Dişhekimliği Fakültelerinde, 2008 yılında Boğaziçi Üniversitesi Klinik Psikoloji Doktora Programında Psikofarmakoloji Dersleri vermiştir. 2008 yılından beri İstanbul Ticaret Üniversitesi Psikoloji bölümünde lisans ve lisansüstü öğrencilerine sözleşmeli öğretim üyesi olarak ruh sağlığı dersleri vermektedir.. İstanbul Tabip Odası Onur Kurulunda bir dönem, Türkiye Psikiyatri Derneği Merkez Yönetim Kurulunda iki dönem görev yapmış, üçer yıl süreyle TPD Duygudurum Bozuklukları ve Psikiyatrik Araştırma Bilimsel Çalışma Birimi koordinatörlüğünü yürütmüştür. Bir dönem TPD İstanbul Şubesi Başkanlığı, bir dönem de TPD Merkez Denetim Kurulu üyeliği yapmıştır. Halen TPD Bilimsel Toplantılar Düzenleme Kurulu Başkanıdır. Yüzün üzerinde kongre bildirisi, anadilinde 52, yabancı dilde 12 makalesi, yedi kitap bölümü ve editörlüğünü yaptığı iki monograf serisi ve iki kitap ile eş yazarı olduğu, Araştırma ve Klinik Uygulamada Biyolojik Psikiyatri-Duygudurum Bozuklukları adlı bir de telif kitabı bulunmaktadır. Harvard Review of Psychiatry dergisinin Türkçe yayın editörüdür. Çok sayıda uzmanlık tezi yönetmiş olup 2002-2008 yılları arasında 6 çalışması ödüle değer bulunmuştur.


Prof. Dr. Mustafa Sercan
1956'de Gaziantep'te doğdu. Gaziantep Lisesi'ni ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni bitirdi. Uzmanlık Eğitimini İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı'nda 1987'de tamamladı. Askerlik görevini Girne Asker Hastanesi'nde 1987-1989 arasında tamamladıktan sonra Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne Psikiyatri Uzmanı olarak atandı. 1991'de istifa etmek zorunda kaldı. 1991'de Psikiyatri Doçenti unvanını aldı. 1992'de girdiği sınavı kazanarak 1993'de Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne Klinik Şef Yardımcısı olarak atandı. Bu hastanenin Adli Psikiyatri Eğitim ve Araştırma Birimi'nde ve İntihara Müdahale, Danışma ve Tedavi Merkezi'nde görev yaptı. 1999 Marmara Depremi sonrasında bölgede psikososyal destek  program ve projelerinde çalıştı. 2007'de Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Dalı'na geçti. 2008'de profesörlüğe yükseltildi.

Türk Nöropsikiyatri Derneği (TND), Cinsel Eğitim, Tedavi ve Araştırma Derneği (CETAD), Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD) üyesidir. TND Yönetim Kurulu, CETAD Onur Kurulu, TPD Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Onur Kurulu (MOK) üyeliklerinde bulundu. Halen TPD-MOK üyesidir.

Mesleki ve bilimsel çalışmaları duygudurum bozuklukları, adli psikiyatri, afet psikiyatrisi, psikiyatrik etik konularında yoğunlaşmıştır. Eserleri: Ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanmış 25 makale, kongrelerde sunulmuş 38 bildiri ve konferans, kitap bölümü ve çeviriler.


Dr. Özen Önen Sertöz