Geçmiş Dönem Görev Grupları

A06 - Psikiyatri için ilgi veya çatışma alanı olabilen (Hipnoz, NLP vb) konularda takınılacak mesleki tutum A02 - Özel Eğitim Merkezleri Görev Grubu A03 - Hastane Standartları Görev Grubu A04 - Özlük Hakları Görev Grubu A05 - Psikiyatrik Hizmetleri Ücretlendirme Görev grubu A06 - Sağlıkta Dönüşüm Görev Grubu A07 - Psikiyatride Özürlülük Oranları ve Maluliyet A08 - Orda Bir Uzman Var Uzakta Görev Grubu A09 - Ruhsal Travmayı Değerlendirme Görev Grubu A11 - Uluslararası İlişkiler Görev Grubu A12 - Hekime Yönelik Şiddet Görev Grubu A13 - Basın Çalışmaları Görev Grubu A14 - Özel Sağlık Sigortaları Görev Grubu A15 - Ruh sağlığı hizmeti veren kurumları değerlendirme görev grubu B01 - Psikotrop İlaç Kullanımında Hekimlerin Yetki ve Sorumlulukları B02 - Silahlı görev yapanların ve silah ruhsatı alanların psikiyatrik açıdan değerlendirilmesi, izlenmesi ve yapılabilecekler B03 - Resmi Kurumlarda Psikiyatrik Hizmetlerin Ücretlendirilmesi ve Döner Sermaye uygulamaları B04 - Psikiyatri Kliniklerinin Fizik Koşulları,Donanımı ve Görevlileriyle İlgili Asgari Standartları Belirleme Görev Grubu B05 - Ulusal Ruh Sağlığı Politikası Görev Grubu B06 - Özel Hastaneler Yönetmeliği Değerlendirme ve İzleme Görev Grubu B07 - Psikoteknik Uygulamalar Görev Grubu B08 - Özel Hastaneler Görev Grubu B09 - Mesleki Roller Tanımlaması Görev Grubu B10 - Denetimli Serbestlik Görev Grubu B11 - Psikiyatrik ilaçların resmi indikasyonu dışındaki kullanımına ilişkin görev grubu B12 - Sürücü belgesi ve psikiyatrik muayene görev grubu A16 - Türkiye-Avrupa Psikiyatri Uzman/Asistan Görev Grubu A17 - Kadına Yönelik Şiddeti Önleme Görev Grubu A18 - Ruh Sağlığı Merkezleri Görev Grubu A19 - Afet Ortamlarında Araştırma Etiği Görev Grubu A20 - İşyerinde Yıldırma/Bezdirmenin Ruhsal ve Adli Değerlendirmesi Görev Grubu A21 - Üniversitelerde Adli Kurul Oluşturulması Görev Grubu A22 - Hasta Bilgilerinin Gizliliği Görev Grubu A13 - Toplumsal Şiddeti Önleme Görev Grubu A23 - Ruh Sağlığı Politikaları Görev Grubu