Salgının Psikiyatri Eğitimine Etkileri ve Çözüm Önerileri

Yönetim Kurulu

Görev Grubu Koordinatörü
Raşit Tükel
Görev Grubu Üye
Deniz Oruç
Hüseyin Güleç
Irmak Polat
Neşe Direk Tecirli