Psikiyatri Eğitimi Düzenleme ve Eşgüdüm Kurulu (PETEK)

Yönetim Kurulu

Kurul Başkanı
Koray Başar
Kurul Üyesi
Ebru Aldemir
Fatih Öncü
Neslihan Akkişi Kumsar
Neşe Direk Tecirli
Serap Erdoğan Taycan
Yavuz Ayhan