Psikiyatri Eğitimi Düzenleme ve Eşgüdüm Kurulu (PETEK)

Tüm Haber ve Duyurular

Psikiyatride Güncel Çalıştayı (21 Ocak 2018)
14.01.2018 tarihinde Ege Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı toplantı odasında Psikiyatride Güncel Dergisinin önceki ve şimdiki Yayın Yönetmen ve yardımcılarının katılımıyla çalıştay düzenlendi.