A15 - Ruh sağlığı hizmeti veren kurumları değerlendirme görev grubu

Yönetim Kurulu

Görev Grubu Koordinatörü
Şeref Özer
Görev Grubu Üye
Şeref Özer