A23 - Ruh Sağlığı Politikaları Görev Grubu

Yönetim Kurulu

Görev Grubu Koordinatörü
Ejder Akgün Yıldırım
Görev Grubu Üye
Ahmet Tamer Aker
Akfer Karaoğlan Kahiloğulları
Haldun Soygür
İlker Küçükparlak
Meram Can Saka