A02 - Özel Eğitim Merkezleri Görev Grubu

Yönetim Kurulu

Görev Grubu Koordinatörü
Altan Eşsizoğlu
Gülay Oğuz (Özdemir)
Görev Grubu Üye
Gülay Oğuz (Özdemir)