B06 - Özel Hastaneler Yönetmeliği Değerlendirme ve İzleme Görev Grubu

Yönetim Kurulu

Görev Grubu Üye
Aytül Gürbüz Tükel
Cengiz Erden
Hamdi Tutkun
Sultan Doğan