A13 - Toplumsal Şiddeti Önleme Görev Grubu

Yönetim Kurulu

Görev Grubu Koordinatörü
Cengiz Erden