B04 - Psikiyatri Kliniklerinin Fizik Koşulları,Donanımı ve Görevlileriyle İlgili Asgari Standartları Belirleme Görev Grubu

Yönetim Kurulu

Görev Grubu Koordinatörü
Şeref Özer
Görev Grubu Üye
Şeref Özer