A11 - Uluslararası İlişkiler Görev Grubu

Yönetim Kurulu

Görev Grubu Üye
Banu Aslantaş Ertekin
Defne Eraslan Öztürk
Halis Ulaş
Hande Karakılıç Üçer
İsmail Sinan Gülöksüz
Murat Altın
Rukiye Peykan Gençoğlu Gökalp