2006 Yılı TPD Yeterlik Sınavında Başarılı Olan ve TPD Yeterlik Belgesi Almaya Hak Kazananlar

psikiyatri.org.tr /

Dr. Abdurrahman ALTINDAĞ
     Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi. Uzmanlık eğitimini 2001’de Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nda tamamladı. 2006’da doçent oldu. 1999-2000 yıllarında 6 ay süreyle İngiltere'de Nottingham Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikofarmakoloji Bölümü’nde çalıştı. 2003 yılından bu yana Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Şizofreni ve duygudurum bozuklukları ile ilgilenmektedir. Dr. Selçuk ASLAN
     1969’yılında doğdu, Tıp eğitimini Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde 1993 yılında, psikiyatri uzmanlık eğitimini aynı fakültenin psikiyatri bölümünde 1999 yılı sonunda tamamladı. 2000 yılında Gazi Üniversitesi, Psikiyatri Bölümü’nde Öğretim Görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2006 yılı sonunda Doçent ünvanı alarak aynı bölümde öğretim üyeliği görevini sürdürmektedir. Evli ve bir çocuk sahibidir.
     İlgi Alanları: Uyku bozuklukları, bilişsel davranışçı psikoterapiler, grup psikoterapileri, psikofarmakoloji


Dr. Pınar ÇETİNAY
     1974 İzmir doğumlu. İlk, orta ve lise öğrenimini İzmir'de tamamladı. 1998 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 1999-2001 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalında uzmanlık öğrencisi olarak çalıştı; Bu dönem çalışmaları nörofizyoloji ve psikiyatriye yönelmesini sağladı. 2001 yılında İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği'nde psikiyatri ihtisasına başladı. 2005 yılında psikiyatri uzmanı olduktan sonra Van Devlet Hastanesi ve Urla Devlet Hastanesi'nde çalıştı. Ocak 2007'den itibaren ihtisasını yaptığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği'nde çalışmakta.
     2001 yılında psikodrama grup psikoterapisi eğitimine başladı. 2006 yılında psikodrama koterapisti ünvanını aldı, halen terapistlik aşamasında eğitimini sürdürmekte. Halime Odağ Psikanaliz ve Psikoterapi Vakfın' da 2005 yılından beri psikanalitik yönelimli grup psikoterapisi eğitimi de devam etmektedir. 


Dr. M. Çağdaş EKER
     1976 İzmir’de doğdu. 1994’te Bornova Anadolu Lisesi bitirdikten sonra 2000 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu; 2005’te aynı fakültede psikiyatri uzmanlık eğitimini tamamladı. Halen aynı bölümde uzman doktor olarak çalışmaktadır. Türkiye Psikiyatri Derneği ve International Society for Bipolar Disorders üyelikleri sürmektedir.  Yerli ve yabancı kitap ve dergilerde yayınlanmış yazıları bulunmaktadır. Çalışmalarını beyin görüntüleme ve affektif bozukluklar alanlarında yürütmektedir.


Dr. Aygün ERTUĞRUL
     Türk Eğitim Derneği Ankara Koleji Lisesi’ni 1989’da bitirdi. 1995’te Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Uzmanlık eğitimini Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi  Psikiyatri Anabilim Dalı’nda 2000 yılında tamamladı. 2001-2002 yılları arasında ABD’de Tennessee’de Vanderbilt Üniversitesi Psikiyatri Bölümü’nde psikofarmakoloji üst uzmanlık eğitimi aldı. 2006 yılı sonunda Doçent ünvanı aldı. 2002 yılından beri Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümünde görevini sürdürmekte ve özellikle şizofreni ve psikofarmakoloji konuları üzerine çalışmalar yürütmektedir.


Dr. Hüseyin GÜLEÇ
     1966 yılında İstanbul'da doğdu. Eğitimini 1977'de İstanbul Yıldız İlkokulu'nda, orta ve liseyi 1983'te İstanbul Beşiktaş Atatürk Lisesi'nde tamamladı. Tıp eğitimini 1989'da İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde, uzmanlık eğitimini ise 1999-2004 yılları arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalında tamamladı.
1989-1990 yılları arasında, Yozgat Sorgun Sarıhamzalı Sağlık Ocağı, 1990-1991 yılları arasında Kocaeli Seymen 13. Mkz Alay Komutanlığı, 1991-1992 yılları arasında Yozgat Sarıkaya Babayağmur Sağlık Ocağı, 1992-1998 yılları arasında Kırklareli Babaeski Merkez Sağlık Ocağı, 1998-1999 yılları arasında Trabzon Erdoğdu Merkez Sağlık Ocağı'nda çalıştı. 2004 yılından beri İstanbul Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışmaktadır.


Dr. Rıfat KARLIDAĞ
     Osmaniye'de 1965 yılında dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğretimimi Osmaniye'de tamamladı. 1983 yılında İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tıp eğitimine başladı. Temmuz 1989 tarihinde Tıp Doktoru olarak mezun oldu. Ağustos 1989 – Ekim 1993 tarihleri arasında pratisyen hekim olarak görev yaptı. Kasım 1998 tarihinde Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı oldu. Uzmanlık eğitimini tamamlamış olduğum İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi psikiyatri anabilim dalında Aralık 1998 tarihinde öğretim görevlisi olarak, Mayıs 2000 tarihinde de öğretim üyesi olarak görevlendirildi. Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği tarafından 1998-2003 yılları arasında Ankara’da düzenlenen 150 saat teorik ve 150 saat uygulamalı Kognitif ve Davranış Terapileri Eğitimini başarı ile tamamlayarak, aynı derneğin kayıtlı terapisti olmaya hak kazandı.   Mart 2006 tarihinde Doçent ünvanını aldı. Halen İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalında çalışmaktadır.
Bilimsel ilgi alanları: cinsel işlev bozuklukları, cinsel kimlik bozuklukları, duygudurum bozuklukları ile kognitif ve davranış terapileri.


Dr. Aylin ERTEKİN YAZICI

     24 Eylül 1971 tarihinde Aydın'da doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini Aydın'da tamamladıktan sonra 1988 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitimine devam etti. 1994 yılında mezun olduktan sonra Bursa Yunuseli Sağlık Ocağında çalıştı, 1995 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı'nda uzmanlık eğitimine başladı. 2000 yılında Psikiyatri Uzmanı oldu ve aynı yıl Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı'nda uzman olarak göreve başladı. 2001 yılında yardımcı doçent olarak öğretim üyeliğine atanmıştır. 2006 yılında doçent olmuştur. Halen Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı'nda çalışmaya devam etmektedir. Evli ve iki çocuk annesidir.