2007 Yılı TPD Yeterlik Sınavında Başarılı Olanlar

psikiyatri.org.tr /

Doç. Dr. Numan Konuk 
1970 İstanbul doğumlu. 1994 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1994-96 yılları arasında zorunlu devlet hizmeti yükümlülüğünü Akdağmadeni-Yozgat’ta tamamladı. 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalında uzmanlık eğitimine başladı. 1997-1998 yılları arasında Minnesota Üniversitesi VA Medical Center, ABD’de gözlemci olarak çalıştı. 2001 yılında “Major depresyonda seçilmiş beyin bölgelerinin manyetik rezonans spektroskopi ile incelenmesi” isimli tezi sunarak Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı oldu. 2002 yılında Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalında yardımcı doçent olarak çalışmaya başladı. 2004 yılında 
üniversitelerarası değişim programı çerçevesinde Justus Liebeg Üniversitesi, Giessen, Almanya’da çalışmalarda bulundu. Çalışma alanları arasında Duygudurum Bozuklukları, Beyin Görüntüleme, Psikosomatik Tıp ve Psikofarmakoloji bulunmaktadır. 
Yurtiçi ve yurtdışı dergilerde hakemliklerde bulunmuştur ve halen Klinik Psikofarmakoloji 
Bülteni’nin editör yardımcılığı görevini sürdürmektedir. Psikofarmakoloji Derneği, Biyolojik 
Psikiyatri Derneği Türk Tabipler Birliği ve Karaelmas Bilim ve Araştırma Derneklerine üyedir. Türkiye Psikiyatri Derneği çalışmalarında aktif görev almaktadır (Yeterlik Kurulu Sekreterliği, Bilimsel Toplantı Düzenleme Kurulu Üyeliği, TPD Bolu Şubesi Bilimsel Toplantılar Sekreteri). 2007 yılında doçent ünvanı alan Dr. Konuk halen Zonguldak Karaelmas Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.  


Doç.Dr. Sibel Mercan
1967'de Ankara'da doğdu. İlk, orta, lise eğitimini Ankara'da tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1991 yılında mezun oldu. Yine aynı üniversiteden 1996 yılında uzmanlığını aldı. 1996-1997 yılında Amerika'da bulundu. 1998 yılında İzmit Devlet Hastanesi'nde psikiyatri uzmanı olarak çalıştı. 1999 yılından beri Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapmaktadır. 2006 yılında psikiyatri doçenti ünvanını aldı. 2003 yılından bu yana Uluslararası Psikanaliz Derneği'nin aday üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir. 1999 yılından beri Chicago Analiz Enstitüsü'nden Kendilik Psikolojisi teorik eğitimi ve vaka süpervizyonu almaktadır. Evli ve iki çocuk annesidir.


Dr. Mehmet Hancıoğlu
Eğitim - Çalıştığı Kurumlar: 
1977 Ege Tıp Fakültesinden mezun oldu. 
1977-1981 yılında Hacettepe Hastanesi Psikiyatri kliniğinde uzmanlık eğitimini tamamladı. 
1981-1983 yıllarında Girne Askeri hastanesinde çalıştı. 
1984-1986 yıllarında Dokuz Eylül Tıp Fakültesinde Yardımcı Doçent kadrosunda görev yaptı. 
1986-2006 yılları arasında Buca ve Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Uzman olarak çalıştı. 
Halen İzmir de serbest psikiyatrist olarak çalışmakta ve İzmir Kent Hastanesinde konsultan hekim olarak görev yapmaktadır. 
Mesleki İlgi ve Aktiviteler: 
Depresyon tedavileri ve evlilik terapisi 
Dernekler:  
Lityum Derneği kurucu üyesi (Bipolar bozukluğu olan hastalarla ilgilidir). 
İzmir Şizofreni Dayanışma Derneği


Doç. Dr İbrahim EREN
1971 yılında İçel’in Silifke ilçesinde doğdum. İlk orta ve lise eğitimimi aynı ilçede tamamladım. 1988 yılında başladığım İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesini 1994 yılında tamamladım. 1995 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalında psikiyatri uzmanlık eğitimime başladım. Psikiyatri uzmanlık eğitimime 1997 yılından itibaren İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinde devam ettim. Uzmanlık eğitimimi 2000 yılı nisan ayında tamamladım. 2001 yılında Süleyman Demirel Üniversitesinde öğretim üyeliğine başladım. 2007 yılında doçent oldum. Halen Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğretim üyesi olarak çalışmaktayım. Evli iki çocuk babasıyım. 
 


Doç.Dr. Figen Karadağ
1983 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1983-1986 yılları arasında Bitlis Mutki Merkez Sağlık ocağı ve Bitlis Devlet Hastanesinde Pratisyen hekim olarak görev yaptı. 1991 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde asistanlık süresini tamamlayarak uzman oldu. 2006 yılına kadar aynı hastanede Adli Psikiyatri, Duygudurum bozuklukları Kliniği ve AMATEM de görev yapmıştır. 2006 yılında doçent oldu ve halen Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalında çalışmaktadır. Üyesi olduğu dernekler Türk Tabibler Birliği, Türkiye Psikiyatri Derneği, Türk Nöropsikiyatri Derneği (halen Genel Sekreter olarak çalışmaktadır), Türkiye Grup Psikoterapileri Derneği, Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği (CETAD), Biyolojik Psikiyatri Derneği, Bağımlılık Derneği, World Federation of Societies of Biological Psychiatry , International Society for the Study of Trauma and Dissociation’ dur.


Dr. Doğan Işık