2008 Yılı TPD Yeterlik Sınavında Başarılı Olan ve TPD Yeterlik Belgesi Almaya Hak Kazananlar

psikiyatri.org.tr /

Dr. Ayşe Devrim BAŞTERZİ

23.12.1973’te Ankara’da doğdu. 1997’de Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Psikiyatri Kliniği’nde Kasım 1998’te başladığı Psikiyatri uzmanlık eğitimini Aralık- 2002 tarihinde tamamladı. Aynı klinikte 2004 –Nisan ayına kadar uzman olarak çalıştıktan sonra 2004 Nisan ayından itibaren halen Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anablim Dalında yardımcı doçent olarak görev yapmaktadır. 2003 Aralık ayından itibaren fakültesinde Tıp Eğitimi Birimi’nde, 2008-Eylül ayından bu yana da Tıp Eğitimi Anabilim Dalında eş zamanlı olarak görev yapmaktadır. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalında Duygudurum Bozuklukları Polikliniği’nin sorumlu öğretim üyesidir. Klinik beceri laboratuarı iletişim modülünün sorumlusu ve dönem 2 mesleki beceri laboratuarının koordinatörüdür. Psikiyatri eğitimi ve iki uçlu bozuklukla uğraşmaktadır. 2008-Nisan ayından bu yana Türkiye Psikiyatri Derneği Psikiyatri Eğitimi Bilimsel Çalışma Biriminin koordinatörlüğünü yürütmektedir. Evli ve bir çocukludur.



Dr. Özlem DONAT EKER

1976 yılında İzmir’de doğdu.1994’de Ankara Fen Lisesini bitirdikten sonra Ege Üniversitesi Tıp Fakültesine girdi. 2000 yılında tıp fakültesinden mezun oldu, 2001-2006 yılları arasında aynı üniversitede psikiyatri uzmanlık eğitimi aldı. Ocak 2007- Ekim 2008 arasında mecburi hizmetini Karşıyaka ve İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tamamladı. Halen İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uzman olarak çalışmaktadır. Çalışmalarını afektif bozukluklar alanında yürütmektedir.



Dr. Nurper ERBERK-ÖZEN

1990 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 3 yıl pratisyen hekim olarak zorunlu hizmet yaptı. 1993 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimine başladı. 1999 yılında Psikiyatri Uzmanı olduktan sonra 2000-2001 yılları arasında TCDD Ankara Hastanesi’nde uzman olarak görev yaptı. PAUD (Psikiyatri Asistanları ve Uzmanları Derneği) başkanı olduğu sırada seçildiği Türkiye Psikiyatri Derneği Merkez Yönetim Kurulu’nda üç dönem boyunca görev aldı. 2001 yılında Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’na Yardımcı Doçent kadrosu ile atandı. 2005 yılından itibaren bölüm başkanı olarak aynı görevde çalışmakta. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü’nde Temel Nörolojik Bilimler alanında doktora eğitiminde yeterlilik ardından tez aşamasında çalışmalarına devam etmektedir.



Dr. Özkan GÜLER

Üniversite eğitimini Konya'da Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 1991-1997 yılları arasında tamamladı. Bir yı pratisyen hekim olarak çalıştı. 1999-2004 yılları arasında Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlık eğitimi aldı. 2005 yılından bu yana Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde yardımcı doçent olarak çalışmakta.



Dr. Abdullah AKPINAR



Dr. Nuray ATASOY



Dr. Levent ATİK



Dr. Serhat ÇITAK



Dr. Elvan ÖZALP



Doç. Dr. Ömer SAATÇİOĞLU

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun oldu. Erzincan ve Ankara’da Pratisyen hekim olarak görev yaptı. 1995 yılında Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Psikiyatri asistanlığını tamamlayarak uzman oldu. Aynı hastanede Adli Psikiyatri, AMATEM ve Genel Psikiyatri servislerinde görev yaptı. Haziran 2009 da doçent oldu. Halen Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Başasistan olarak çalışmaktadır. Üyesi olduğu dernekler; Türk Tabipler Birliği, Türkiye Psikiyatri Derneği, Türk Nöropsikiyatri Derneği (Yönetim Kurulu Üyesi), Bağımlılık Derneği, European College of Neuropsychopharmacology (ECNP), International Early Psychosis Association (IEPA), International Society of Addiction Medicine (ISAM) dır.



Dr. Aslıhan SAYIN