Türkiye’de Ruh Sağlığı Yasası Çalışmaları ve TPD’nin Rolü

Ülkemizde Ruh Sağlığı Yasası ile ilgili çabalar 100 yıldan fazladır sürmekte olup 19. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nin en büyük akıl hastanesi olan Süleymaniye Bimarhanesi’nde 1856 – 1873 yılları arasında başhekimlik yapan ve Philippe Pinel ile özdeşleştirilen Luigi Mongeri (1815- 1882), modern ruh Sağlığı uygulamalarından esinlenerek kurumun yönetimi ve hasta bakımına ilişkin önemli reformlar gerçekleştirmiştir.

Bu dönemde hastanede zincirle bağlama kaldırılmış, kötü muamele ve şiddet yasaklanmış, yiyecek-giyecek sağlama, altyapı ve hasta bakımında iyileştirmeler yapılmış, kurumla ilgili istatistikler ve vaka analizleri yayımlanmıştır.

Bimarhanelerin birer tedavi kurumu olmasını kuvvetle savunan Mongeri 1876 yılında yürürlüğe giren Bimarhaneler Nizamnamesi’ni kaleme alarak bu alanda öncü bir adım atmıştır. Bu nizamnamede bimarhanelerin ruhsat, idari işleyiş, idari sorumlulukları, taşradan merkezlere sevkle ilgili süreçleri, hastaların giriş, çıkış, kayıt ve tedavi süreçleri ayrıntılandırılmıştır. Cumhuriyet’in ilanına kadar yine bu alanda bazı talimatnameler ve kanun tasarıları hazırlanmış olmakla birlikte söz konusu mevzuat büyük çoğunlukla idari personelin görev ve tanımları ile düzenlemeleri içermekte olup hastaların tedavi süreçlerine ait uygulamaların detayları ele alınmamıştır.

Devamı

Ruh Sağlığı Yasası'nın Neresindeyiz?

TPD RUH SAĞLIĞI YASASI GÖREV GRUBU ILE YUVARLAK MASA SÖYLEŞİSİ

Mustafa Sercan: Türkiye Psikiyatri Derneği Bülteni’nde yayımlanmak üzere bir söyleşi yapma düşüncesini uygulamaya geçirelim diye toplandık. Sorular bülten yayın kurulunca hazırlandı. Hem bültende, hem görev grubunda bulunduğumdan kolaylaştırıcı rolü de bana kaldı.

Haydi başlayalım.

Devamı

Ruh Sağlığı Kanunu’nun Yasalaşma Sürecinde TPD Çalışmaları…

Türkiye Psikiyatri Derneği 1999 yılında başladığı Ruh Sağlığı Yasasının çıkarılması çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce birçok kez hazırlanan yasa taslakları çeşitli aşamalarda kesintiye uğramış, son olarak TBMM Başkanlığına sunulmuş taslağı da yasalaşmadan kalmıştı.

Ancak sürecin önceki dönemlerden farklı olarak bu kez TBMM Sağlık Komisyonu tarafından ruh sağlığı alanında çalışan mesleklerden dernek temsilcileriyle Ocak 2021’de alandaki genel sorunlar konusuyla düzenlenen çevrim içi bir toplantı düzenlenmesi çalışılmaya başlandığının bir göstergesi olarak görülüyor.

Devamı
Derneğimizin süreli yayını olan TPD Bülteninde, Timuçin Oral’ın kaleminden “Bitmeyen Uğraşımız: Ruh Sağlığı Yasası” - Otuz yıla yaklaşan bir süreçte neredeyiz?

“Ülkemizde ruhsal rahatsızlığı olan kişilerin hastaneye yatırılma koşullarını düzenleyen bir yasal düzenleme henüz yok. Fakat dünyada da tüm ülkelerde ruh sağlığı ile ilgili yasal düzenlemeler bulunmuyor.”
Devamı
Tarihimizde ruh sağlığı yasasının yeri: Osmanlı İmparatorluğu’nun çıkardığı ruh sağlığı yasası ve 1960’lı yıllarda başlayan girişimler

Timuçin Oral’dan toplum sağlığının ihmaline karşı bir sitem: “ Yıllar önce Norman Sartorius ile konuşurken “Ülkemizde henüz bir ruh sağlığı yasası yok” dediğimde ondan “Aslında çocuklara ve medeni haklarını kullanamayan kişilere özgü düzenlemeler varsa şart değil” cevabını alınca çok şaşırmış ve anlam verememiştim.”
Devamı
Meclise ulaşan Ruh Sağlığı Yasa Tasarısı: Ruh sağlığı meslek grupları inisiyatifi ile oluşturulan, meslek tanımı değil, hak temelli ruh sağlığı yasası üzerinde işbirliği, ancak uzlaşının bozulması

“Ruh Sağlığı Yasa Teklifinin hazırlanmasında katkıları olan ve TBMM’ye sunan Aydın Milletvekili Sn. Deniz Depboylu tarafından 09.07.2018 tarihinde yapılan açıklamada “…PDR alanı mezunları ve bu amaçla eğitime başlamış PDR öğrencilerinin hak kaybına neden olacağı görülerek yasa teklifinin sadece klinik psikolog tanımında değişiklik yapıldığı, Ruh Sağlığı Yasa teklifinin Grup Başkan Vekili tarafından Meclis Başkanlığı’na yeniden sunulduğu” belirtilmiştir.”
Devamı
Her devletin, halkı için bir ruh sağlığı politikası belirlemesi ve bunu ilan etmesi kaçınılmaz bir evrensel gerekliliktir.

1999 büyük Marmara depremi sonrasındaki süreçten başlayarak Sağlık Bakanlığının ruh sağlığı politikası
Devamı
Dünya Sağlık Örgütü, ruh sağlığı politikasını; ruh sağlığını geliştiren ve ruhsal bozuklukların toplumsal yükünü azaltan prensipler, değerler ve amaçlar kümesinin düzenlenmesi olarak tanımlamaktadır.

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından 2011-2023 yılları arasında ruh sağlığı alanında gerçekleştirilmesi planlanan eylemler
Devamı
TPD Ruh Sağlığı Yasası web sayfasını düzenleyenler:
Burak Amil
Güneş Devrim Kıcalı
Mihriban Yıldırım
Yasin Hasan Balcıoğlu