Ruh Sağlığı Yasa Teklifinde Yapılmak İstenen Değişikliğe İlişkin Açıklama

psikiyatri.org.tr /

Önceki yasama döneminde Ruh Sağlığı Yasa Teklifinin hazırlanmasında katkıları olan ve  TBMM’ye sunan Aydın Milletvekili Sn. Deniz Depboylu tarafından 09.07.2018 tarihinde yapılan açıklamada “…PDR alanı mezunları ve bu amaçla eğitime başlamış PDR öğrencilerinin hak kaybına neden olacağı görülerek yasa teklifinin sadece klinik psikolog tanımında değişiklik yapıldığı, Ruh Sağlığı Yasa teklifinin Grup Başkan Vekili tarafından Meclis Başkanlığı’na yeniden sunulduğu” belirtilmiştir. 

Bilindiği üzere Türkiye Psikiyatri Derneği 1999 yılından beri bir ruh sağlığı yasası gerekliliğini gündeme getirmiş, yasa taslakları hazırlamış, aralıksız sürdürdüğü çalışmalar sonucunda son olarak 2015 yılında  oldukça kapsamlı bir “Ruh Sağlığı Yasa Taslağı” metni oluşturmuştu. 

Aydın Milletvekili Sn. Deniz Depboylu öncülüğünde ülkemizdeki ruh sağlığı meslek derneklerinin katılımı ile TBMM’de bir inisiyatif oluşturulmuştur. Türkiye Psikiyatri Derneği’nin yanı sıra Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği, Psikiyatri Hemşireleri Derneği, Türk Psikologlar Derneği, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimcileri Derneği, Özel Eğitimciler Derneği, Ruh Sağlığında İnsan Hakları Girişimi Derneği’nce Türkiye Psikiyatri Derneği’nin hazırladığı metin üzerinden yeni bir yasa taslağı çalışması başlatılmıştır. Bu inisiyatif tarafından her bir başlık iki yıl süren toplantılar silsilesi sonucunda TBMM’de uzun uzun tartışılmış, eleştiri, görüş ve öneriler üzerinden başlangıçta her konuda tam bir uzlaşı olmasa da hemen tüm derneklerin özverisi ve ortaklaşma çabaları sonucunda büyük oranda uzlaşılan yeni bir metin oluşturulmuştur.  

Ortaya çıkan metin sivil toplum ve doğrudan muhataplarca hazırlanması açısından ülkemiz yasama tarihi açısından bir ilk olmuş, yasa taslağı amacı ile bir araya gelinmesi ile ortaya çıkan oluşum, meslek gruplarınca oluşturulan bu inisiyatif ise ruh sağlığı meslek grupları açısından çok önemli kazanım olarak değerlendirilmiştir.  

Tüm derneklerin büyük oranda uzlaşısı ile teklif haline gelmesine katkıda bulunduğu Yasa Teklifi metninin yeni yasama döneminde paydaş derneklerin görüşleri alınmadan, sadece bir meslek grubunun lehine olacak şekilde “Klinik Psikolog” tanımında değişiklik yapılarak yeniden TBMM’ye sunulmasını derneklerin ortak çalışma ilkeleri açısından doğru bulmadığımızı belirtmek isteriz. Diğer taraftan her meslek grubunun kendisiyle ilgili sınırları belirlemesini temel ilke olarak doğru bulmakla birlikte, gerek bu yasa teklifinin meslek yasası niteliğinde olmaması gerekse kamu sağlığını ve incinebilir bireylerin ruh sağlığını ilgilendirmesi sebebiyle klinik psikolog gibi son derece önemsediğimiz bir meslek tanımını ve diğer meslek tanımlarını bilimsel ve etik açıdan tüm paydaşların birlikte değerlendirmesinin daha yerinde olacağını düşünmekteyiz.  

İlkesel olarak, tüm paydaşların olduğu bir ortamda hazırlanan ve büyük oranda uzlaşılan ilk  yasa teklifini dikkate alacağız. Bununla birlikte ortaya çıkan sorunun yine tüm paydaşların oluşturduğu inisiyatif içinde çözülmeye çalışılmasının da ruh sağlığı meslek grupları dayanışması açısından önemli olacağını, bu hassasiyeti tüm derneklerden beklediğimizi belirtmek isteriz.

Yine TBMM’de komisyon aşamasında da eksik ya da uzlaşılmayan konuların birlikte bilimsel ve etik ilkelerle tartışılmasının ve katkıda bulunulmasının yasanın asıl hedefi olan ruh sağlığı hizmeti alan bireylere daha fazla yarar sağlayacağını düşünmekteyiz.

Saygılarımızla,

Türkiye Psikiyatri Derneği Merkez Yönetim Kurulu