BASIN DUYURUSU: RUH SAĞLIĞI OLMADAN SAĞLIK, SAĞLIK OLMADAN REFAH VE MUTLULUK OLMAZ

psikiyatri.org.tr /

logo_tpd.png
TÜRKİYE
PSİKİYATRİ
 DERNEĞİ


noropsikiyatri.png
TÜRK
NÖROPSİKİYATRİ
DERNEĞİ


18.07.2007
BASIN DUYURUSU

RUH SAĞLIĞI OLMADAN SAĞLIK, SAĞLIK OLMADAN REFAH VE MUTLULUK OLMAZ

Ülkemizi yönetmeye aday siyasal partileri, ve milletvekillerimizi Türkiye Psikiyatri Derneği ve Türk Nöropsikiyatri Derneği bünyesindeki  ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı hekimler adına ülkemiz insanının ruh sağlığına önem vermeye, ruh sağlığı hizmetlerine sağlık hizmetleri içinde “pozitif ayrımcılık” uygulamaya çağırıyoruz.

  • Toplum ve birey sağlığının ülkemizin bugünü ve geleceği için taşıdığı önemin ekonomik refahtan daha önemsiz olmadığı gerçeğinden yola çıkarak bireylerin ve tüm toplumun ruh sağlığı düzeyinin yükseltilmesini
  • Ruh sağlığının bozulmasını engellemek için koruyucu önlemlere ağırlık verilmesini,
  • Ruh sağlığı tedavi hizmetlerinin niteliğinin artırılması ve tüm ülkeye yaygınlaştırılması, bu hizmetlere herkesin kolay erişmesinin sağlanmasını,
  • Ruh sağlığı bozulmuş olanların rehabilitasyonu önündeki engellerin kaldırılmasını,
  • Ruh sağlığı hizmetlerinin hastane ağırlıklı değil, toplum temelli hale dönüştürülmesini,
  • Ruhsal sorunu olanların damgalanmasının, dışlanmasının önlenmesi için her türlü önlemin alınmasını ve düzenlemenin yapılmasını,
  • Bu düzenlemelerin kalıcılığını sağlayacak “Ruh Sağlığı Yasası”nın çıkarılmasını,
  • Seçimi hangi parti kazanırsa kazansın, ülkemiz insanının ruh sağlığına ilişkin meselelerin ortak ve kalıcı bir politika ile ele alınmasını talep ediyoruz.

Türkiye Psikiyatri Derneği
Prof. Dr. Şahika Yüksel

Türk Nöropsikiyatri Derneği
Doç. Dr. Peykan Gökalp