18. KES Basın Açıklaması: Ruh Sağlığı Yasası Üzerine

 Sayın Basın Mensupları,

            Ülkemizde ruh sağlığı hizmetleri ciddi bir kriz yaşamaktadır. Gerekli önlemler hızla alınmaz, mevcut sorunlar çözülmez ise çok kısa bir süre içinde yurttaşlarımız kalıcı, geri dönülmez ve üzücü sonuçları ile karşı karşıya kalacaklardır.  

Mevcut psikiyatri yatak sayıları olması gerekenin onda biri düzeyindedir ve hastanelerin imkânları talepleri karşılamaya yetmemektedir. Birçok hasta yatması gerekirken yatırılamamakta, yatan hastalar ise kısa sürede çıkarılmak zorunda kalmaktadırlar. Diğer taraftan uygun olmayan kişi ve mesleklerin ruh sağlığı hizmeti vermesi, tabiri caizse önüne gelenin psikiyatristmiş gibi hasta tedavi etmesi, bunu engelleyecek önlemlerin yeterli olmaması hastaların ve toplumun ruh sağlığını bozmaktadır. Ayrıca hekim ve diğer sağlık çalışanları sayısının yetersizliği, polikliniklerde uygun olmayan sürelerde çok sayıda hastanın muayene edilmek zorunda kalınması, kurumlardaki aşırı adli ve idari bilirkişilik talepleri, denetimli serbestlik, TRSM’lerin yeterli işleve kavuşmaması, adli sürecin içindeki hasta/bireylerin çokluğu ve sistemi tıkaması, bakım yatakları olmaması nedeniyle hasta ve yakınların mağduriyeti, hekimlerin çaresizliği, meslek sınır ihlalleri gibi birçok sorun yaşanmaktadır.

Tüm bu sorunların yanında ülkemizde bir ruh sağlığı yasası olmaması kargaşanın daha da büyümesine yol açmaktadır.

Ruh sağlığı hizmetlerini sürdüren psikiyatri uzman ve asistan hekimler, hekim olmalarından kaynaklanan özlük hakları sorunları yanında ruh sağlığı alanına özgü bu ciddi sorunlar ile baş etmektedirler.

Aslında vakit kaybetmeden ortadan kaldırılması gereken bu sorunların çözümü için zaman, kaynak, yetişmiş insan gücü gibi gerekçeler öne sürülebilir. Bu gerekçelerin hiç birinin geçerli olmadığı, yeterli irade olduğu takdirde zaman, kaynak, insan gücü gerektirmeden çözülebilecek sorun, atılabilecek adım Çağdaş bir Ruh Sağlığı Yasasının hazırlanmasıdır.

Ruh Sağlığı alanında tanımlanmış bir mevzuatın olmaması ruh sağlığı alanında çalışan sağlık profesyonellerinin çalışma koşullarının zorlaşmasına neden olmaktadır. Ruh Sağlığı Yasası gelişmiş ve hatta gelişmekte olan ülkelerin çoğunda mevcuttur.  Özelleşmiş bir yasa hem ülke sağlık politikalarında ruh sağlığının özel bir yeri olmasını sağlamakta hem de korumadan tedaviye yurttaşların hak ihlaline uğramadan yeterli hizmet almasını kolaylaştırmaktadır. 

Türkiye Psikiyatri Derneği kuruluşundan itibaren ülkemizde bu eksikliğe dikkat çekmiş ve gerek kamuoyu oluşturulması gerek yasa önerileri hazırlanması konusunda öncü olmuştur.

Türkiye Psikiyatri Derneği’nin ruh sağlığı yasası ile ilgili çalışmaları 1998’de başlamıştır. TPD’nin bünyesinde yaygın bir çalışma ile bir taslak hazırlanmış ve Sağlık Bakanlığı’na iletilmiş, 2006 yılında TPD taslağına dayalı bir yasa tasarısı, bir milletvekili tarafından yasa önerisi olarak sunulmuş ama bir sonuca varmamıştır.

Ülkemizde 2011’de açıklanan Ruh sağlığı Eylem Planı ile ruh sağlığı alanında önemli planlama ve projeksiyonlar yapılmış olsa da mevzuat konusunda ciddi bir ilerleme sağlanamamıştır. 2013 yılında TPD Ruh Sağlığı Politikaları Görev Grubu oluşturulmuş, ruh sağlığı alanında temel stratejik politikaların oluşturulması, mevcut uygulamaların değerlendirilmesi, kısa ve uzun vadede yapılacakların saptanması hedeflenmiştir. Ruh Sağlığı Politikaları Görev Grubu tüm TPD üyelerinin katkısına açık olmak üzere ruh sağlığı hizmetlerinin farklı alanlarında (Ruh Sağlığı Hastaneleri, Özel Hekimlik, Devlet Hastaneleri, Üniversiteler, TRSM, AMATEM, Adli Psikiyatri vb.) çalışan TPD üyelerinden oluşmaktadır. İlk toplantısını 2013 yılı Yıllık Toplantı-Klinik Eğitim Sempozyumunda yapan grup öncelikli hedefi olarak sorun alanlarının belirlenmesi, ruh sağlığı eylem planının revizyonu ve acil eylem planı oluşturulması olarak belirlemiştir. Görev grubumuzun ruh sağlığı mevzuatı ile ilgili çalışmaları hızla sürmektedir.

Hastalarımızın hakları, sağlık sisteminin işleyişi ve gelişimi ve de biz psikiyatristlerin ve çalışma arkadaşlarımız ruh sağlığı alanı çalışanlarını için günün ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir ruh sağlığı yasasının zorunluluğu aşikârdır. Derneğimiz son dönemde tekrar gündeme gelen bu önemli eksikliğin giderilmesi için üstüne düşeni sonuna kadar yapmaya kararlıdır.

 

Basına ve kamuoyuna saygı ile duyurulur. 

Doç.Dr. Ejder Akgün Yıldırım

TPD Ruh Sağlığı Yasası Görev Grubu Koordinatörü

buy abortion pills online

where can i get the abortion pill online abortion pill abortion pills online

buy abortion pills online

where can i get the abortion pill online online purchase abortion pill abortion pills online

buy abortion pills online

where can i get the abortion pill online abortion pill abortion pills online

buy abortion pills online

where can i get the abortion pill online abortion pill abortion pills online

buy abortion pills online

where can i get the abortion pill online abortion pill buy online abortion pills online

where can you buy the abortion pill

abortion pills abortion pill buy abortion pill online

where can you buy the abortion pill

abortion pills http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=53 buy abortion pill online

where can you buy the abortion pill

abortion pills http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=53 buy abortion pill online

where can you buy the abortion pill

abortion pills abortion pill buy abortion pill online

where can you buy the abortion pill

abortion pills abortion pill buy abortion pill online

ordering abortion pills to be shipped to house

pill for abortion online medical abortion pill online ordering abortion pills to be shipped to house

ordering abortion pills to be shipped to house

pill for abortion online http://www.cengage.co.in/content/about-us ordering abortion pills to be shipped to house

ordering abortion pills to be shipped to house

pill for abortion online abortion pills ordering abortion pills to be shipped to house

ordering abortion pills to be shipped to house

pill for abortion online where to buy abortion pills online ordering abortion pills to be shipped to house

ordering abortion pills to be shipped to house

pill for abortion online where to buy abortion pills online ordering abortion pills to be shipped to house

get viagra

buy viagra on the internet alternative to viagra viagra uk

get viagra

buy viagra on the internet http://www.cengage.co.in/content/privacy-statement viagra uk

get viagra

buy viagra on the internet alternative to viagra viagra uk

get viagra

buy viagra on the internet viagra online viagra uk

get viagra

buy viagra on the internet generic viagra online viagra uk

kamagra 6 free samples

buy kamagra online without prescription generic for kamagra female kamagra alternative

kamagra 6 free samples

buy kamagra online without prescription cheap kamagra without prescription female kamagra alternative

kamagra 6 free samples

buy kamagra online without prescription cheap kamagra female kamagra alternative

kamagra 6 free samples

buy kamagra online without prescription kamagra female kamagra alternative

kamagra 6 free samples

buy kamagra online without prescription http://www.cengage.co.in/content/terms-of-use female kamagra alternative

get kamagra jelly

kamagra jelly erection photos kamagra jelly kamagra jelly prescription buy

get kamagra jelly

kamagra jelly erection photos mail order kamagra jelly kamagra jelly prescription buy

get kamagra jelly

kamagra jelly erection photos kamagra jelly without prescription kamagra jelly prescription buy

get kamagra jelly

kamagra jelly erection photos buy kamagra jelly on the internet kamagra jelly prescription buy

get kamagra jelly

kamagra jelly erection photos kamagra jelly kamagra jelly prescription buy

amoxil without prescription

amoxicillin online shop in uk buy cheap amoxil photos amoxicillin

amoxil without prescription

amoxicillin online shop in uk amoxicillin photos amoxicillin

amoxil without prescription

amoxicillin online shop in uk amoxicillin photos amoxicillin

amoxil without prescription

amoxicillin online shop in uk amoxicillin photos amoxicillin

amoxil without prescription

amoxicillin online shop in uk amoxicillin photos amoxicillin

cheap thyroxine tablets

buy synthroid las vegas natural synthroid alternatives synthroid for sale

cheap thyroxine tablets

buy synthroid las vegas photos synthroid synthroid for sale

cheap thyroxine tablets

buy synthroid las vegas thyroxine dosage synthroid for sale

cheap thyroxine tablets

buy synthroid las vegas thyroxine dosage synthroid for sale

cheap thyroxine tablets

buy synthroid las vegas synthroid synthroid for sale

bisacodyl online uk

get discount laxative online laxative online uk free bisacodyl sample

bisacodyl online uk

get discount laxative online laxative free bisacodyl sample

bisacodyl online uk

get discount laxative online laxative online uk free bisacodyl sample

bisacodyl online uk

get discount laxative online laxative free bisacodyl sample

bisacodyl online uk

get discount laxative online http://www.cengage.co.in/content/library-reference free bisacodyl sample

female free sample ampicillin

buy ampicillin ampicillin principen samples

female free sample ampicillin

buy ampicillin http://www.cengage.co.in/content/competitive-examinations principen samples

female free sample ampicillin

buy ampicillin http://www.cengage.co.in/content/competitive-examinations principen samples

female free sample ampicillin

buy ampicillin principen dosage principen samples

female free sample ampicillin

buy ampicillin principen online uk principen samples

where can i get the abortion pill online

buy abortion pill http://www3.umu.se/kultmed/kurswebb/default.aspx?id=1 buy cytotec for 24 week abortion

where can i get the abortion pill online

buy abortion pill abortion pill buy cytotec for 24 week abortion

where can i get the abortion pill online

buy abortion pill pill for abortion online buy cytotec for 24 week abortion

where can i get the abortion pill online

buy abortion pill abortion pill online purchase buy cytotec for 24 week abortion

where can i get the abortion pill online

buy abortion pill abortion pill buy cytotec for 24 week abortion

biaxin reviews

purchasing clarithromycin clarithromycin buy clarithromycin tablets

biaxin reviews

purchasing clarithromycin buy biaxin uk buy clarithromycin tablets

biaxin reviews

purchasing clarithromycin http://www3.umu.se/kultmed/kurswebb/default.aspx?id=29 buy clarithromycin tablets

biaxin reviews

purchasing clarithromycin clarithromycin buy clarithromycin tablets

biaxin reviews

purchasing clarithromycin http://www3.umu.se/kultmed/kurswebb/default.aspx?id=29 buy clarithromycin tablets

cipro equivalent

natural cipro ciprofloxacin buy cipro on the internet

cipro equivalent

natural cipro ciprofloxacin prescription buy buy cipro on the internet

cipro equivalent

natural cipro free ciprofloxacin sample buy cipro on the internet

cipro equivalent

natural cipro ciprofloxacin buy cipro on the internet

cipro equivalent

natural cipro ciprofloxacin buy cipro on the internet

female herbal cleocin

photos clindamycin clindamycin natural clindamycin

female herbal cleocin

photos clindamycin buy cleocin online natural clindamycin

female herbal cleocin

photos clindamycin female free sample cleocin natural clindamycin

female herbal cleocin

photos clindamycin http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=62 natural clindamycin

female herbal cleocin

photos clindamycin clindamycin natural clindamycin

female free sample dexone

fedex generic dexamethasone dexamethasone buy cheap dexamethasone

female free sample dexone

fedex generic dexamethasone http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=44 buy cheap dexamethasone

female free sample dexone

fedex generic dexamethasone natural dexone buy cheap dexamethasone

female free sample dexone

fedex generic dexamethasone dexamethasone buy cheap dexamethasone

female free sample dexone

fedex generic dexamethasone dexamethasone buy cheap dexamethasone

Cefadroxil prescription buy

buy duricef online Cefadroxil for sale get Cefadroxil

Cefadroxil prescription buy

buy duricef online http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=105 get Cefadroxil

Cefadroxil prescription buy

buy duricef online cefadroxil get Cefadroxil

Cefadroxil prescription buy

buy duricef online how does duricef work get Cefadroxil

Cefadroxil prescription buy

buy duricef online cefadroxil get Cefadroxil

female free sample vantin

generic vantin cefpodoxime buy vantin online

female free sample vantin

generic vantin http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=151 buy vantin online

female free sample vantin

generic vantin vantin for sale buy vantin online

female free sample vantin

generic vantin http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=151 buy vantin online

female free sample vantin

generic vantin http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=151 buy vantin online

photos cefuroxime

mail order cefuroxime female free sample cefuroxime ceftin for sale

photos cefuroxime

mail order cefuroxime http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=154 ceftin for sale

photos cefuroxime

mail order cefuroxime cefuroxime ceftin for sale

photos cefuroxime

mail order cefuroxime cefuroxime ceftin for sale

photos cefuroxime

mail order cefuroxime buy cefuroxime online ceftin for sale

buy cytotec for 24 week abortion

buy cytotec for 24 week abortion i need to buy the abortion pill cytotec abortion

buy cytotec for 24 week abortion

buy cytotec for 24 week abortion abortion pill cytotec abortion

buy cytotec for 24 week abortion

buy cytotec for 24 week abortion abortion pill cytotec abortion

buy cytotec for 24 week abortion

buy cytotec for 24 week abortion ordering abortion pills to be shipped to house cytotec abortion

buy cytotec for 24 week abortion

buy cytotec for 24 week abortion http://ateneobergamo.it/schedaNews.aspx?id=216 cytotec abortion

cephalexin uk

get keflex avoid prescription cephalexin purchase keflex online

cephalexin uk

get keflex avoid prescription cephalexin purchase keflex online

cephalexin uk

get keflex avoid prescription buy cephalexin on the internet purchase keflex online

cephalexin uk

get keflex avoid prescription buy keflex online a href purchase keflex online

cephalexin uk

get keflex avoid prescription buy cephalexin on the internet purchase keflex online

chloramphenicol samples

chloromycetin uk chloramphenicol buy chloromycetin online

chloramphenicol samples

chloromycetin uk chloramphenicol buy chloromycetin online

chloramphenicol samples

chloromycetin uk chloramphenicol buy chloromycetin online

chloramphenicol samples

chloromycetin uk get chloromycetin avoid prescription buy chloromycetin online

chloramphenicol samples

chloromycetin uk http://www.fareastjournals.com/conf_detail.aspx?conf_id=6 buy chloromycetin online

ordering abortion pills to be shipped to house

how to order the abortion pill online abortion pill online purchase abortion pill

ordering abortion pills to be shipped to house

how to order the abortion pill online abortion pill online purchase abortion pill

ordering abortion pills to be shipped to house

how to order the abortion pill online abortion pills online purchase abortion pill

ordering abortion pills to be shipped to house

how to order the abortion pill online abortion pill online online purchase abortion pill

ordering abortion pills to be shipped to house

how to order the abortion pill online abortion pill online purchase abortion pill

augmentin for sale

how does augmentin work augmentin fedex generic augmentin

augmentin for sale

how does augmentin work women does augmentin work fedex generic augmentin

augmentin for sale

how does augmentin work http://www.fareastjournals.com/journal_detail.aspx?jid=22 fedex generic augmentin

augmentin for sale

how does augmentin work http://www.fareastjournals.com/journal_detail.aspx?jid=22 fedex generic augmentin

augmentin for sale

how does augmentin work fedex generic clavulanate fedex generic augmentin