DÜNYA RUH SAĞLIĞI GÜNÜ'NDE RUH SAĞLIĞI PLATFORMU BASIN ÖNÜNDE

psikiyatri.org.tr /

Ruh Sağlığı Platformu Yürütme Kurulu Üyeleri Mesut Demirdoğan, Dr. Ercan Kesal, Psk. Ayla Dönmez, Nilüfer Girgin, Dr. Ümran Tüzün, Dr. Peykan Gökalp ve Dr. Mustafa Sercan ile Derneğimiz Genel Başkanı Dr. Şahika Yüksel'in katıldığı basın toplantısını yazılı ve görsel basından çok sayıda gazeteci izledi.  Ruh Sağlığı Platformu, Ruh Sağlığı Yasası, Dünya Ruh  Sağlığı Günü ve bu yılın ruh sağlığı konusu "intihar" üzerine yapılan konuşmalar ve gazetecilerden gelen sorular ve verilen yanıtlar, ruh sağlığının yükseltilmesi çalışmalarının geleceği için bir umut basamağı oluşturdu.


RUH SAĞLIĞI PLATFORMU KURULUP ÇALIŞMAYA BAŞLADI:

 

İLK KAMPANYA “RUH SAĞLIĞI YASASI, HEMEN ŞİMDİ!”

 

Bilindiği gibi Türkiye Psikiyatri Derneği ve Türk Nöropsikiyatri Derneği’nin çağrısına uyan ruh sağlığı meslek dernekleri ve hasta-hasta yakını dernekleri 08 Eylül 2006 günü İstanbul’da buluşarak “Ruh Sağlığı Platformu” oluşturmuştu. Çağrıya katılım yanıtı veren Türk Tabipleri Birliği, İstanbul Tabip Odası, Türkiye Sinir ve Ruh Sağlığı Derneği, Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği, Pratisyen Hekimlik Derneği, Türk Psikologlar Derneği, Cinsel Eğitim Tedavi Araştırma Derneği, Psikiyatri Hemşireleri Derneği, Şizofreni Dernekleri Federasyonu, Şizofreni Dostları Derneği, İstanbul Dünya Şizofreni Derneği, İstanbul Şizofreni Gönüllüleri Dayanışma Derneği, İzmir Şizofreni Dayanışma Derneği, Ankara Şizofreni Hastaları ve Yakınları Derneği, Manisa Şizofreniyle Yaşam Derneği oldu.

 

08 Eylül 2006 günü yapılan toplantıda bir yürütme kurulu seçildi: Mustafa Sercan (Türkiye Psikiyatri Derneği), Peykan Gökalp (Türk Nöropsikiyatri Derneği), Ümran Tüzün (Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği), Ayla Dönmez (Türk Psikologlar Derneği), Ercan Kesal (Şizofreni Dernekleri Federasyonu), Mesut Demirdoğan (Şizofreni Dostları Derneği), Nilüfer Girgin (Ankara Şizofreni Hastaları ve Yakınları Derneği).

 

Ruh Sağlığı Platformu ilk toplantısında,

·  “Ruh Sağlığı Yasası”nın çıkarılması,

·  Bireylerin ve tüm toplumun ruh sağlığı düzeyinin yükseltilmesi,

·  Ruh sağlığının bozulmasını engellemek için koruyucu önlemlere ağırlık verilmesi,

·  Ruh sağlığı tedavi hizmetlerinin niteliğinin artırılması ve tüm ülkeye yaygınlaştırılması, bu hizmetlere herkesin kolay erişmesinin sağlanması,

·  Ruh sağlığı bozulmuş olanların rehabilitasyonu önündeki engellerin kaldırılması,

·  Ruh sağlığı hizmetlerinin toplum temelli hale dönüştürülmesi,

·  Ruhsal sorunu olanların damgalanmasının, dışlanmasının önlenmesi,

·  Ülke yönetiminin ve toplumun ruh sağlığı alanındaki duyarlığını artırmak,

amacıyla yapılacak faaliyetlerde güç birliği yapmayı kararlaştırdı.

 

Ruh Sağlığı Platformu Yürütme Kurulu şu etkinlikleri planladı ve yürütmeye geçirdi:

1.        Platformun kuruluşunu basın yoluyla duyurmak.

2.        İlk etkinlik olarak “Ruh Sağlığı Yasası, Hemen Şimdi!” adlı bir kampanya başlatmak.

3.        8 Ekim 2006 günkü “Şizofreni Yürüyüşü”ne platformun pankartlarıyla katılmak.

4.        10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü’nü platformun sesini duyurmak için bir fırsat olarak değerlendirmek.

5.        Dünya Ruh Sağlığı günü ve kampanya ile ilgili olarak basınla yakın ve etkin bir ilişki kurmak

 

Ruh Sağlığı Platformu’nun bu etkinlikleri gazete, radyo ve televizyonlarda yer buldu. Bu etkinliklerin ardından Konya Toplum Sağlığı Araştırma ve Geliştirme Merkezi Derneği, Sağlık Memurları Derneği, Konya-Karaman Tabip Odası, Konya Şizofreni Gönüllüleri Derneği, Samsun Şizofreni Dostları Dayanışma Derneği de platforma katılım başvurusunda bulundu.

 

Ruh Sağlığı Platformu, başka bir ilke de yol açmış görünüyor. İlk kez bir milletvekili, Ruh Sağlığı Yasası’nın çıkarılmasıyla ilgilendiğini bildirerek Türkiye Psikiyatri Derneği’ni aramış ve hazırlıklarımızı istemiştir.

 

Ruh Sağlığı Platformu katılımcıları bu alanda somut gelişmeler oluşturmak amacıyla ereğine ulaşıncaya dek çalışmalarını sürdürmek niyetinde.