Hakların kısıtlanması ve yaşanan mağduriyetler üzerine açıklama

psikiyatri.org.tr /

Evrensel hukukla bağdaşmayan, yerel hukuki düzenlemelerin titizlikle gözetilmediği  uygulamalarla, çok sayıda kişi birçok temel insan hakkından mahrum bırakılmaktadır.

Aralarında meslektaşlarımızın da bulunduğu KHK ile görevine son verilen çalışanların, mahkeme kararı olmadan seyahat ve benzeri temel haklarının kısıtlanmasına, bunun sağlık ve yaşam gibi sınırlandırılamayacak hakların ihlaline de varabileceği göz önünde bulundurularak, son verilmelidir.

Basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Türkiye Psikiyatri Derneği
Merkez Yönetim Kurulu