Mesleki sorumluluk sigorta primlerinin gider yazılması hakkında

psikiyatri.org.tr /

Değerli Meslektaşlarımız,

Mesleki sorumluluk sigorta primlerinin gider yazılması ile ilgili TTB Merkez Konseyi tarafından hazırlanan yazı aşağıdaki bağlantıdadır.

Saygılarımızla,

Türkiye Psikiyatri Derneği
Merkez Yönetim Kurulu

https://www.ttb.org.tr/userfiles/files/abis0007.pdf

https://www.ttb.org.tr/userfiles/files/abis0009.pdf