Beyaz Kodla İlgili Adres Bildiriminde Önemli Değişiklik

psikiyatri.org.tr /

Beyaz Kodla İlgili Adres Bildiriminde Önemli Değişiklik

Değerli Meslektaşlarımız,

Bilindiği üzere şiddet nedeniyle beyaz kod bildiriminde bulunulduğunda tutulan tutanaklara şikayetçinin ev adresi kaydedilmekte, saldırıyı gerçekleştiren kişiler bu adreslere erişebilmekte, bu durum hem sağlık çalışanlarını hem de ailelerini yeni bir saldırının hedefi haline getirmekteydi.

Konuyla ilgili olarak Derneğimiz tarafından Sağlık Bakanlığı’na ve Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulunulmuş, sağlık çalışanlarının ev adresi yerine çalıştıkları sağlık kuruluşu adreslerinin tutanaklara kaydedilmesi, bu yönde bütün ilgili birimlere bilgi verilmesi talep edilmişti.

Sağlık Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından talebimizin uygun ve gerekli görüldüğü bildirilmiştir. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü  tarafından da 3 Haziran 2020 tarihinde konuya ilişkin yazı gönderilmiş;

  • “Sağlık çalışanlarına yönelik suçlara ilişkin olarak sağlık çalışanlarının mağdur, müşteki veya tanık sıfatıyla beyanlarının alınması veya dava dosyasına yansıyan tutanakların düzenlenmesi sırasında, kendilerinin ve yakınlarının güvenliklerinin tehlikeye düşürülmemesi açısından adres olarak ikamet adresleri yerine görev yaptıkları sağlık kuruluşlarının adreslerine yer verilmesi,
  • Mağdur, müşteki veya tanık olan sağlık personelinin ifadelerinin kolluk vasıtasıyla işyerlerinde aldırılması,
  • Suçun mağduru veya müştekisi olan sağlık çalışanlarına yönelik yapılacak tebligatların vekillerine yapılması hususu Cumhuriyet Başsavcılıkları ve yargı makamlarına duyurulmuştur.

Başvurularımıza istinaden gelen cevabi metinler aşağıda sizlerle paylaşılmaktadır. Şiddete maruz kalan meslektaşlarımız olayla ilgili tutulacak olan tutanaklarda ev adresleri yerine görev yaptıkları sağlık kuruluşunun adresinin yazılmasını talep edebilir, bu konuda herhangi bir sorun yaşayan meslektaşlarımız Derneğimiz ile irtibata geçebilir. 

Türkiye Psikiyatri Derneği olarak mesleğimizi, yaşam hakkımızın korunduğu güvenli bir çalışma ortamında icra edebilmek için bu sürecin takipçisi olacağımızı bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Türkiye Psikiyatri Derneği Merkez Yönetim Kurulu

Sağlık Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü evrakı

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü evrakı