"Ek ödeme puanlarının düşürülmesine itiraz edildi"

psikiyatri.org.tr /

Değerli Meslektaşlarımız,

01.04.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe giren yeni ek ödemelerin belirleyicisi olan “Tıbbi İşlemler Yönergesi” incelenmiştir. Girişimsel İşlemler Listesinde yer alan başta psikiyatri branşı olmak üzere tüm poliklinik muayenelerinde ve psikiyatri klinik uygulamalarının puanlarında azalma yapıldığı görülmüştür.

Psikiyatrik muayene ve değerlendirmelerin ekip çalışması ve yoğun işgücü gerektirmesi göz önüne alındığında; yatan hastaların ihtiyaçlarına göre rutinde yapılan muayene, değerlendirme ve rehabilitasyon çalışmalarının listeye ve puanlara yansımadığı, psikiyatri hastasına ayrılan zaman ve emeğin dikkate alınmadığı aksine büyük oranda puanların azaltıldığı tespit edilmiştir.

Psikiyatri hastalarına yönelik tıbbi uygulamaların hizmet nitelikleri, riskleri ve iş gücü düşünüldüğünde tüm meslektaşlarımızın puanlarında düşme olacağı, haksızlığa uğrayarak mağduriyetlerine yol açacağı öngörülmektedir.

Girişimsel İşlemler Listesinde yapılan son değişikliklerin branşımızı olumsuz etkilemesi söz konusu olduğundan acilen değiştirilmesi gerekmektedir. TPD olarak ayrıntılı önerilerimiz ve açıklamalarımız Sağlık Bakanlığı’na iletilmiştir. Konunun takipçisi olacağımızı bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla.

Türkiye Psikiyatri Derneği
Merkez Yönetim Kurulu