Acil serviste nöbete zorlanmayla ilgili hukuki görüş

psikiyatri.org.tr /

Uzmanlık alanları dışında acil serviste nöbet tutmak, görev ve sorumluluk almak üzere zorlanan üyelerimizin talebi üzerine, hukuk büromuzdan istediğimiz hukuki görüş yazısına buradan ulaşabilirsiniz.

Görüş yazısında, psikiyatri uzmanlarının acil tıp uzmanlarının görev ve yetkisi dahilinde olan acil nöbetinde görevlendirilmesinin yasaya ve tıpta uzmanlıkla ilgili mevzuata aykırı olduğu dayanakları ile açıklanmaktadır.

Benzer bir zorlanmaya maruz kalan üyelerimizin yönetime itiraz yol ve gerekçelerine değinilen görüş yazısında belirtildiği gibi, başvurunun reddedilmesi durumunda Türkiye Psikiyatri Derneği tarafından hukuki destek sağlanacaktır.

Saygılarımızla,

Türkiye Psikiyatri Derneği
Merkez Yönetim Kurulu