Muayenehanelerden veri isteğiyle ilgili yeni yazı

psikiyatri.org.tr /

Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi tarafından 'Muayenehanelerden veri isteğiyle ilgili hazırlanan yazı' ve dilekçe örneği ektedir.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Türkiye Psikiyatri Derneği
Merkez Yönetim Kurulu

Muayenehanelerden veri isteğiyle ilgili yeni yazı

Muayenehanelerden veri isteğine itiraz dilekçesi