Sağlık Çalışanlarına Yönelik İşlenen Suçlarda Kurum Adreslerinin Kullanılması Kararı

psikiyatri.org.tr /

Değerli Meslektaşlarımız,

Bilindiği üzere şiddet nedeniyle beyaz kod bildiriminde bulunulduğunda tutulan tutanaklara şikayetçinin ev adresi kaydedilmekte, saldırıyı gerçekleştiren kişiler bu adreslere erişebilmekte, bu durum hem sağlık çalışanlarını hem de ailelerini yeni bir saldırının hedefi haline getirmekteydi.

Konuyla ilgili olarak Derneğimiz tarafından Sağlık Bakanlığı’na ve Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulunulmuş, sağlık çalışanlarının ev adresi yerine çalıştıkları sağlık kuruluşu adreslerinin tutanaklara kaydedilmesi, bu yönde bütün ilgili birimlere bilgi verilmesi talep edilmişti.
 
Sağlık Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından talebimizin uygun ve gerekli görüldüğü bildirilmiştir. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü  tarafından da 3 Haziran 2020 tarihinde konuya ilişkin yazı gönderilmişti.
 
Ancak üyelerimiz tarafından, beyaz kod bildirimlerinde sağlık çalışanlarının kurum adresi yerine ev adreslerinin kullanılmaya devam ettiği bilgisinin iletilmesi üzerine  Derneğimiz 22.12.2020 tarihinde yeniden başvuruda bulunmuştur. 
 
Konuyla ilgili Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün 06.01.2021 tarihli yazısına ve önceki duyurunun detaylarına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.
 
Türkiye Psikiyatri Derneği olarak mesleğimizi, yaşam hakkımızın korunduğu güvenli bir çalışma ortamında icra edebilmek için bu sürecin takipçisi olacağımızı bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
 
Türkiye Psikiyatri Derneği
Merkez Yönetim Kurulu

 

Önceki duyuru linki:

https://www.psikiyatri.org.tr/2214/beyaz-kodla-ilgili-adres-bildiriminde-onemli-degisiklik

 

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün 06.01.2021 tarihli yazısı