‘Beyaz Kod’ olaylarıyla ilgili iş kazası bildiriminin yapılması gerekmektedir.

psikiyatri.org.tr /

Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Tabipler Birliği'nin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na başvuru sonucu ekte sunulmuştur.

'Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı mütalaası sonucunda hizmet sunucularında çalışanların herhangi bir iş kazasına maruz kalmaları durumunda bu kazaların, işveren mahiyetine haiz sağlık hizmeti sunucuları tarafından ‘Beyaz Kod’ sistemiyle kendi bünyelerinde kayda alında dahi 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca Sosyal Güvenlik  Kurumu Başkanlığı’na iş kazası bildiriminin yapılması gerektiği değerlendirilmiştir.'

İlgili yazı için tıklayınız