RUH SAĞLIĞI PLATFORMU BASINDA YER ALAN BAZI CİNAYET HABERLERİ NEDENİYLE BASIN AÇIKLAMASI YAPTI

psikiyatri.org.tr /rsp.jpg.jpg

 RUH SAĞLIĞI PLATFORMU 
TÜRKİYE 
Kuruluş: 2006

Platform Üyesi Sivil Toplum Kuruluşları:

Türkiye Psikiyatri Derneği 
Türk Nöropsikiyatri Derneği 
Türkiye Sinir ve Ruh Sağlığı Derneği 
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği 
Pratisyen Hekimlik Derneği 
Türk Tabipleri Birliği 
İstanbul Tabip Odası 
Ankara Tabip Odası 
Konya - Karaman Tabip Odası 
Cinsel Eğitim Tedavi Araştırma Derneği 
Türk Psikologlar Derneği 
Psikiyatri Hemşireleri Derneği 
Halk Sağlığı Uzmanları Derneği 
Şizofreni Dernekleri Federasyonu 
Şizofreni Dostları Derneği 
İstanbul Dünya Şizofreni Derneği 
İst. Şizofreni Gönüllüleri Dayanışma Derneği 
İzmir Şizofreni Dayanışma Derneği 
Ankara Şizofreni Hastaları ve Yakınları Derneği 
Dünya Şizofreni Derneği 
Manisa Şizofreni Derneği 
Konya Şizofreni Gönüllüleri Derneği 
Toplum Sağlığı Araştırma ve Geliştirme Merkezi

Yazışma Adresi: 
Op. Raif Bey Sok. Moralı Ap. 31/2  
Şişli - İstanbul

Telefon: 212 - 219 97 77 
Faks: 212 - 343 00 95

 

Tarih: 07.04.2008 
 

RUH SAĞLIĞI PLATFORMUNDAN BASIN AÇIKLAMASI

Son günlerde,  yazılı ve görsel basında yer alan bazı cinayet haberleri, ortak özellikleri nedeniyle ön plana çıkarılmışlardır. Bu olaylarda sanıkların annelerini benzer yöntemlerle öldürmüş olmaları ve olayların aynı hafta içinde peşpeşe meydana gelmesi görsel ve basılı medyanın ilgisini çekmiştir. Ancak medyanın bu olayları yansıtma biçimiyle ilgili kaygılarımız vardır. Cinayetlerin tüm ayrıntılarıyla yazılması veya anlatılması, ekranlarda muhabirlerin sanıklara “nasıl kestin?” benzeri sorular yöneltmesinin toplum sağlığını olumsuz etkileyeceği açıktır. Televizyonda yayınlanan dizi ve filmlerde başlatılan ve içeriğinin hangi yaş grubuna uygun olduğunu gösteren semboller, gerçek olmayan (rol gereği olan) bazı görüntülerin bile bazı kişileri olumsuz etkileyebileceği düşüncesine dayanmaktadır. Hal böyle iken, gerçek cinayetlerin ayrıntılarının bu kadar denetimsizce kamuoyuna sunulmasının daha büyük zararlar vereceğini unutmamak gerekir. Ayrıca bu olaylarda da hukuki süreç işlediğinden yayınlarda gerekli hassasiyetin gösterilmesi ayrıca önemlidir. 

Bu yayınlarda gözlemlediğimiz ikinci bir önemli nokta ise basının ruh sağlığı ve ruhsal sorunları olanlar konusunda yaptığı yanlış bilgilendirme ve damgalayıcı tutumu güçlendirici yaklaşımdır. Güvenilirliği şüpheli kaynaklardan alınan bilgilerle sanıklara medya tarafından “ruh hastası” tanısı konmuş, bazı televizyon kanallarında uzmanlardan yorumlar istenmeye başlanmıştır. Bu kişilerin ruhsal hastalıkları olup olmadığı soruşturma sırasında elbette ortaya çıkarılacaktır. Ancak önemli olan, medyanın ruhsal hastalıklar konusunda toplumda zaten var olan önyargıları azaltmaya çalışan ruh sağlığı çalışanlarına yardımcı olmak yerine, bu önyargıyı güçlendirecek yayınlar yapmasıdır. Ruhsal hastalıkların birçoğu bugün başarıyla tedavi edilebilmektedir. Tedavi önündeki en önemli engellerden biri ruhsal hastalığı olanların toplumda var olan damgalayıcı tutum nedeniyle yardım aramaktan kaçınmasıdır. Toplumda ruhsal hastalığı olanlara yönelik ön yargılar tüm ülkelerde sağlık kuruluşları, hükümetler, hasta ve yakınlarından oluşan sivil toplum kuruluşları ve medya organlarının işbirliği içinde azaltılmaya çalışılmaktadır. Genel tıp, ruh sağlığı ve toplum sağlığı alanında farklı meslek grupları ve hasta-hasta yakınları adına faaliyet gösteren 23 derneğin olçturduğu Ruh Sağlığı Platformu olarak, basının sorumluluk duygusuyla hareket etmesini, damgalamayı arttırıcı yayınlardan kaçınmasını diliyoruz. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur 

RUH SAĞLIĞI PLATFORMU