InterACT’ta Türkiye’den haberler

psikiyatri.org.tr /

Avrupa Psikiyatri Birlği Ulusal Psikiyatri Dernekleri Konseyi’nin bülteni InterACT’ın son sayısında Türkiye psikiyatri topluluğu iki haberle yer aldı.

İlk haber 2019 Klinik Eğitim Sempozyumu’nda onuncu yılını dolduran ‘Mesleğe İlk Adım Programı’ ile ilgili. Bu program, uzmanlık eğitiminin ilk iki yılı içindeyken üyelerimizin mesleki kimlik, sınırlar ve uygulamalarla ilgili temel konuları bir arada gözden geçirmeleri, birbirleriyle ve Türkiye Psikiyatri Derneği ile tanışmaları, yakın ilişkiler kurmaları için geliştirildi. Yaygın Örgün Eğitim Kurulu ve Asistan Hekim Komitesinin yoğun çabalarıyla gerçekleştirilen programın sonuncusuna yaklaşık 150 uzmanlık öğrencisi, KES’e katılımlarını da kapsayacak TPD bursu ile katılmışlardı. Bu programın gelişimi, içeriği, olası geleceği ve karşılaşılan sorunlarla ilgili haberi InterACT için Koray Başar ve Ayşe Devrim Başterzi kaleme aldı.

InterACT’ın son sayısında yer alan diğer haber üyelerimizin de yakından izledikleri TTB Merkez Konseyi yargılaması ve ceza almalarıyla ilgili. Aralarında Raşit Tükel ve Sezai Berber gibi iki değerli meslektaşımızın da yer aldığı 2016-2018 Merkez Konsey üyesi 11 hekim, savaşların halk sağlığına olumsuz etkilerini vurgulayarak savaşın sonlandırılması ve barışın tesis edilmesinin aciliyetini belirttikleri açıklama ve daha önce gerçekleştirilen bir Dünya Barış Günü açıklaması nedeniyle yargılanıp hapis ile cezalandırılmışlardı. Bu hükümle ilgili yasal itiraz süreci başlatılmış, ülkemiz ve dünyadan pekçok sağlık meslek örgütü yargılama ve cezalandırmayı kınayan açıklamalarda bulunmuştu. Avrupa Psikiyatri Birliği başkanı da TPD ve TTB’ye ilettiği mektubunda hangi uzmanlık alanında olursa olsun, tüm hekimlerin insan hakları ve barışı savunmak, halk sağlığını gözeterek çalışmakla ilgili mesleki ve etik sorumlulukları olduğunu belirtmiştir. Mektupta Avrupa Psikiyatri Birliğinin (EPA), Dünya Tabipler Birliği (WMA) ve Avrupa Doktorlar Daimi Komitesi’ne (CPME) benzer şekilde davanın sonuçlarını kınadıkları vurgulanmıştır. Yaşanan süreci InterACT için Koray Başar yazdı.

Bu haberlerin tam metinlerine, EPA ve üyesi Ulusal Psikiyatri Dernekleri ile ilgili haber ve duyuruları içeren InterACT bülteni son sayısına aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz.

Türkiye Psikiyatri Derneği
Merkez Yönetim Kurulu

https://mailchi.mp/europsy.net/interact-n12018-newsletter-of-epa-council-of-npas-2609869?e=304a1584de