AHK Düşünce Atölyesi: Narsisizm Toplumu

-

Değerli meslektaşlarımız,

Psikiyatri; insan bilimleri, felsefe ve sanatla kesişen, onlardan beslenen ve onları besleyen pek çok noktası olmasıyla tıbbın diğer alanlarına göre daha özgün bir konuma sahiptir. Alanımızla doğrudan ve dolaylı olarak ilişkili bu konularda okumanın ve tartışmanın hem mesleki pratiğimize hem bireysel zenginliklerimize sunacağı katkının bilinciyle farklı kliniklerden bir araya gelen psikiyatri asistanları olarak ‘’Düşünce Atölyesi ’’ ismini verdiğimiz, zoom üzerinden, tüm Türkiye ’deki psikiyatri asistanlarının katılımına açık, 2 haftada 1, yaklaşık 1 saat süren oturumlar gerçekleştirmekteyiz.

30 Haziran 2022 Perşembe günü saat 20:00 ’da yapılacak etkinliğimizde, Hacettepe Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’ndan Dr. Özge Türkoğlu ve Dr. Oğuz Kaan Yalçınkaya ’nın moderatörlüğünde ‘’Narsisizm Toplumu ’’ başlıklı tartışma yapılacaktır. ‘’Narsisizmi nasıl anlamalıyız? ’’ , “Çağımızda narsisizm giderek yaygınlaşan toplumsal bir mesele midir?”, “Narsisizmin yükselişine yol açan nedenler nedir? ’’ , “Klinik pratikte narsisizmin nasıl görünümleriyle karşılaşmaktayız?” gibi soruları tartışacağımız etkinliğimize hepinizi bekleriz.

Etkinliğimize katılım linki  TPD Asistan Hekim Komitesi'nin e-mail grubundan ve Telegram gruplarından paylaşılacaktır.

Türkiye Psikiyatri Derneği Asistan Hekim Komitesi