InterACT 2022 yılı ilk sayısı yayımlandı!

psikiyatri.org.tr /

Avrupa Psikiyatri Birliği (EPA) Ulusal Psikiyatri Dernekleri (NPA) Konseyi'nin haberleşme bülteni olan InterACT’ın 2022 yılı ilk sayısı yayımlandı!

2022 yılının ilk sayısının özel konusu “Ukrayna’daki Savaş”. Avrupa Psikiyatri Birliği (EPA) Ulusal Psikiyatri Dernekleri (NPA) Konseyi Yürütme Komitesi tarafından geçtiğimiz hafta yapılan açıklamada savaşların tüm ülke ve toplumlarda önemli sağlık sorunlarına yol açtığı vurgulanmış, savaşa hemen son verilmesi çağrısında bulunulmuştu. InterACT’ın bu sayısının girişinde sizlerle tam metnini yakın zamanda paylaştığımız (https://psikiyatri.org.tr/3530/ukraynada-savas-ile-ilgili-avrupa-psikiyatri-birligi-ulusal-dernekler-konseyin) ve Türkiye Psikiyatri Derneği’nin (TPD) desteklediği ortak açıklama yerini aldı.

Bu açıklamanın yanı sıra üye Ulusal Psikiyatri Derneklerinin Ukrayna’daki savaş ile ilgili değerlendirmeleri ve bu konuda meslek örgütleri olarak yürüttükleri çalışmalara yer verildi. EPA NPA’nın bir üyesi olan derneğimizin tutumu ve çalışmaları Dr. Koray Başar tarafından kaleme alındı. Metinde TPD’nin, sebebi ya da sonucuna bakılmaksızın, savaşı yaşam için ciddi bir tehdit ve tüm toplumlar için önemli ruhsal ve halk sağlığı sonuçları olan bir felaket olarak gördüğü belirtildi. Ayrıca, TPD Ruhsal Travma ve Afet Psikiyatrisi Çalışma Birimi tarafından yürütülen, savaşın yarattığı travmanın etkilerine karşı yapılabilecek ruhsal müdahaleler ve psikososyal desteklerle ilgili önerileri içeren broşür hazırlık sürecine değinildi. Ulusal Derneklerin savaş ile ilgili açıklamaları halen EPA Board üyesi olan ve bir önceki dönem NPA Konseyi Yürütme Kurulu başkanlığını yürütmüş Prof. Dr. Simavi Vahip’in yazısı ile sona eriyordu. Yazıda Avrupa çapında iletişim kurmak için her zamankinden daha önemli platformlardan biri olan I nterACT’ın tüm üyeleri ile birlikte savaşa karşı olması, güçlü bir dayanışma göstermesinin önemine vurgu yapıldı.

InterACT’ın Mart 2022 sayısı önemli diğer haberler ile devam ediyor. “LGBTQ hastalar ve dönüştürme terapileri hakkında EPA Açıklaması” başlıklı haberde, EPA’nın bu tarz ‘dönüştürme terapilerini’ yasaklayan mevzuatı desteklemesinin üç önemli ana sebebi olduğu vurgulandı: https://www.europsy.net/app/uploads/2022/01/EPA-statement-on-ban-on-conversion-therapy.pdf

  • Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği çeşitliliği ruhsal bozukluk değildir,
  • Cinsel yönelimleri ve cinsiyet kimlikleri nedeniyle kişilerin damgalanması toplum için bir tehlikedir,
  • Dönüşüm terapileri depresyon, anksiyete, madde kötüye kullanımı, intihar düşünceleri ve girişimleri veya içselleştirilmiş homofobi için önemli riskler yaratır.

InterACT’ın bu sayısında haberine yer verilen “Avrupa Şizofreni Farmakoterapisi Çekirdek Tedavi Kılavuzu” çalışmalarında Türkiye Psikiyatri Derneği’nin de 2005’te Köksal Alptekin ve Cem Atbaşoğlu, 2010’da Alp Üçok ve Haldun Soygür editörlüğünde yayınlanmış “Şizofreni Tedavi Kılavuzu” ile katkıda bulunduğunu belirtmek isteriz.

Bu sayıda ayrıca EPA’nın Genç Psikiyatristler Komitesi tarafından yürütülen bir anket çalışmasının daveti de yer aldı. 12 sorunun yer aldığı bu anket çalışması, genç psikiyatristlerin antipsikotiklerle tedavinin bir parçası olarak antipsikotiklerin kan düzeylerinin ölçümü ile ilgili tutumlarını daha iyi anlamayı hedefliyor.  Terapötik İlaç İzleme kullanımı ve faydası anketine katılmak isteyen genç meslektaşlarımız anketle ilgili bilgilere https://www.uzh.ch/zi/cl/umfragen/index.php/224368?lang=en tıklayarak ulaşabilir ve ankete katılabilirler.

15-16 Ocak 2022 tarihlerinde Mersin’de gerçekleştirilen 6. Ulusal Psikiyatri Asistanları Toplantısı (UPAT) da InterACT’ın bu sayısında yerini aldı. Daha önce sizlerle haberini paylaştığımız 6. UPAT’ın (https://psikiyatri.org.tr/2487/tpd-ahk-6-ulusal-psikiyatri-asistanlari-toplantisidüzenlenmesinden program içeriğine, örgütlenmedeki öneminden EPA’ya ulaşan sürecine birçok bilginin yer aldığı yazıyı TPD Asistan Hekim Komitesi üyeleri Dr. Öykü Özçelik ve Dr. Emre Özaslan kaleme aldı.
https://mcusercontent.com/9b8100f19f2a9eb66f938724a/files/2de01ef9-f91b-2528-b961-f59751bebfc4/First_National_Meeting_of_Psychiatric_Trainees_Since_the_Start_of_the_Pandemic.pdf

InterACT’ın son sayısını okumak isteyen meslektaşlarımız https://mailchi.mp/europsy.net/interact-n12018-newsletter-of-epa-council-of-npas-2610405?e=[UNIQID]  üzerinden yazıların tamamına ulaşabilirler.

Saygılarımızla
Türkiye Psikiyatri Derneği
Merkez Yönetim Kurulu