Ukrayna'da Savaş ile İlgili Avrupa Psikiyatri Birliği Ulusal Dernekler Konseyi'nden Açıklama

psikiyatri.org.tr /

Ukrayna’da yaşanan savaş, diğer coğrafyalarda yaşananlara benzer şekilde ciddi kayıplara neden olarak devam ediyor. Savaşların tüm toplumlarda yol açtığı ölüm, kayıp, göç, şiddet, bunlarla ilişkili olarak etkileri nesiller boyu devam edebilen travma ve ruhsal bozukluklar nedeniyle ruh sağlığı alanında çalışanlarının örgütleri dahil pek çok sağlık meslek örgütü savaşla ilgili uyarıcı açıklamalarda bulunuyor. Türkiye Psikiyatri Derneği savaşın ilk günlerinde savaşın durdurulmasına yönelik çağrısını içeren bir açıklamayı kamuoyu ile paylaşmış, Ukraynalı meslektaşlarımıza dayanışma dileklerimizi ileten bir mektup iletmişti.

Üyesi olduğumuz, Avrupa’da çalışan yaklaşık 80000 ruh sağlığı uzmanını temsil eden Avrupa Psikiyatri Birliği (EPA), 28 Şubat’ta şiddet ve savaş yöntemlerini kınayan, çatışmaların barışçıl çözümüne öncelik verilmesi umut ve ısrarını belirten, sivillerin ve işler halde kalması gereken sağlık sisteminin korunması gerektiğini vurgulayan bir açıklama yapmıştı. Bu açıklamayı 9 Mart’ta “Avrupa Psikiyatri Birliği Ukrayna ile Dayanışma Ağı”nın oluşturulduğu konusunda bilgi veren ikinci bir açıklama izlemişti. Üye Ulusal Dernekler ve üyelerin desteği ile oluşturulacak görsel ve yazılı kaynakların yanı sıra gönüllü destek sağlayacak uzman listesinin temin edileceği bu ağa ek olarak, EPA, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğine Ukrayna’da yaşana savaş nedeniyle göç etmek zorunda kalanlarla ilgili harcamalar konusunda maddi destek sağlayacağını açıkladı.

Dünya Psikiyatri Birliği Yönetim Kurulu 7 Mart’ta yaptığı açıklamada Rusya Federasyonu’nu Ukrayna’da sürdürdüğü tüm askeri etkinliklere son vermeye çağırarak, ruh sağlığı çalışanlarının savaş döneminde her zaman olduğundan daha fazla desteğe gereksinim duyan topluma yönelik hizmetlerine engel olunmamasının, insani yardıma imkan sağlanmasının önemini vurgulamıştı.

Ülkemizde sağlık çalışanlarının kitlesel örgütleri olan Türk Tabipleri Birliği, Türk Dişhekimleri Birliği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası, Türk Hemşireler Derneği, Türk Psikologlar Derneği, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği 9 Mart’ta yaptıkları “Savaş Öldürür, Barış Yaşatır” açıklamasıyla tüm sağlık emek meslek grupları olarak görevimizin insan sağlığını korumak, olduğunu hatırlatarak, mağdur olan tüm halkla ve meslektaşlarımızla dayanışma içinde olduğumuzu duyurmuş, tüm tarafları acilen bu savaşı durdurmaya davet etmişti.

Avrupa Psikiyatri Birliği Ulusal Psikiyatri Dernekleri Konseyi Yürütme Komitesi dün yaptığı açıklamada savaşların tüm ülke ve toplumlarda önemli sağlık sorunlarına yol açtığını vurgulayarak, savaşa hemen son vermeye çağırdı. Aralarında Türkiye Psikiyatri Derneği’nin de bulunduğu 33 Ulusal Psikiyatri Derneğinin desteklediği açıklamanın tam metnine ve destek veren derneklerin listesine ekte ulaşabilirsiniz.

Savaş toplum sağlığı için en önemli riskler arasında, ciddi bir halk sağlığı sorunudur. Barışı etkin bir şekilde savunmak tüm sağlık çalışanlarının mesleki sorumluluğudur. Barışı savunmaya, mağdurlarla dayanışmaya kararlılıkla devam edeceğiz.

Saygılarımızla,

Türkiye Psikiyatri Derneği Merkez Yönetim Kurulu

Ulusal Psikiyatri Dernekleri Konseyi açıklamasını pdf olarak indirmek için tıklayınız.

 

Avrupa Psikiyatri Birliği Ulusal Psikiyatri Dernekleri Konseyi Yürütme Komitesi Açıklaması

Ukrayna’daki psikiyatrist meslektaşlarımız ve tüm ruh sağlığı çalışanları ile tam ve elimizden gelen en üst düzeyde mesleki ve bireysel dayanışma içinde olduğumuzu bildirmek isteriz. Aynı zamanda, devam eden savaşta yaşadıkları güçlükte artış olan ruhsal bozukluğu olan Ukraynalıların durumu ile ilgili derin endişemizi ifade etmek isteriz.

Psikiyatristler ve ruh sağlığı çalışanları olarak insanların ruh sağlığını korumak için elinden geleni yapmak görevimiz ve savaş ruh sağlığına yönelik en şiddetli tehditlerden biri. Barışın sürmesi her kıtada, her ülkede halkın ruh sağlığı için şart. Bu acımasız şiddetin barışçıl bir şekilde çözülmesini umuyor ve bunda ısrar ediyoruz. Anlaşmazlıklar iletişim gibi barışçıl yollarla ele alınmalıdır.

Ulusal Psikiyatri Dernekleri ve Avrupa Psikiyatri Birliği (EPA) Ulusal Psikiyatri Dernekleri Konseyi olarak bu savaştan etkilenen kişilerin travmaya bağlı psikososyal yaralarını iyileştirmek görevimiz. Bir araya gelerek bilgi, deneyim ve insan gücümüzü hastaların, ailelerinin, kadınların, çocukların, yaşlıların, göçmenlerin ve EPA’ya üye tüm ülkelerde acı çeken diğerlerinin, herkesin hizmetinde kullanacağız.

Savaşı durdurun. Şimdi.

Avrupa Psikiyatri Birliği Ulusal Psikiyatri Dernekleri Konseyi Yürütme Komitesi

Açıklamayı destekleyen 33 Ulusal Psikiyatri Derneği:

Avusturya Psikiyatri ve Psikoterapi Derneği (Austrian Society for Psychiatry and Psychotherapy)

Azerbaycan Psikiyatri Derneği (Azerbaijan Psychiatric Association)

Belarus Psikiyatri Derneği (Belarusian Psychiatric Association)

Flaman Psikiyatri Derneği (Flemish Association of Psychiatry)

Belçika Psikiyatri Uzmanları Mesleki Birliği (Belgian Professional Association of Medical Specialists in Psychiatry

Bosna-Hersek Psikiyatri Derneği (Psychiatric Association of Bosnia-Herzegovina)

Bulgar Psikiyatri Özel Koleji (College Private Psychiatry of Bulgaria)

Hırvat Psikiyatri Derneği (Croatian Psychiatric Association)

Çek Psikiyatri Derneği (Czech Psychiatric Association)

Danimarka Psikiyatri Derneği (Danish Psychiatric Association)

Finlandiya Psikiyatri Derneği (Finnish Psychiatric Association)

Fransız Psikiyatri Kongresi (French Congress of Psychiatry)

Fransız Psikiyatri federasyonu (French Federation of Psychiatry)

Gürcistan Psikiyatristler Cemiyeti (Society of Georgian Psychiatrists)

Alman Psikiyatri,Psikoterapi ve Psikosomatik Derneği (German Association for Psychiatry, Psychotherapy and Psychosomatics)

Macar Psikiyatri Derneği (Hungarian Psychiatric Association)

İzlanda Psikiyatri Derneği (Icelandic Psychiatric Association)

İrlanda Psikiyatrsitler Koleji (College of Psychiatrists of Ireland)

İsrail Psikiyatri Derneği (Israel Psychiatric Association)

İtalya Psikiyatri Derneği (Italian Psychiatric Association)

Litvanya Psikiyatri Derneği (Lithuanian Psychiatric Association)

Moldovya Cumhuriyeti Psikiyatristler, Bağımlılık Uzmanları, Psikoterapistler ve Klinik Psikologlar Cemiyeti (Society of Psychiatrists, Narcologists, Psychotherapists and Clinical Psychologists from Republic of Moldova)

Norveç Psikiyatri Derneği (Norwegian Psychiatric Association)

Polonya Psikiyatri Derneği (Polish Psychiatric Association)

Portekiz Psikiyatri ve Ruh Sağlığı Cemiyeti (Portuguese Society of Psychiatry and Mental Health)

Romanya Psikiyatri ve Psikoterapi Derneği (Romanian Association of Psychiatry and Psychotherapy)

Rusya Bağımsız Psikiyatri Derneği (Independent Psychiatric Association of Russia)

Slovak Psikiyatri Derneği (Slovak Psychiatric Association)

İsveç Psikiyatri Derneği (Swedish Psychiatric Association)

İspanyol Psikiyatri Cemiyeti (Spanish Society of Psychiatry)

İsviçre Psikiyatri ve Psikoterapi Cemiyeti (Swiss Society of Psychiatry and Psychotherapy)

Türkiye Psikiyatri Derneği (Psychiatric Association of Turkey)

Kraliyet Psikiyatri Koleji (Royal College of Psychiatrists)