Kronik Ruhsal Hastalığı Olanları Gecikmeden COVID-19 Aşısı Olmaya Çağırıyoruz

psikiyatri.org.tr /

Geçtiğimiz yıl içinde farklı toplumlarda yapılan öncü çalışmalarla kronik psikiyatrik hastalığı olanlarda SARS-CoV-2 enfeksiyonu, başkalarına bulaştırma, COVID-19 hastalığını ağır geçirme, yatarak tedavi görme ihtiyacı ve ölüm riskinin genel topluma göre daha yüksek olduğunu bildirilmiştir (1, 2). Bu bilgiye dayanarak ülkemizde kitlesel aşılamanın başlamasının hemen ardından, 17 Ocak 2021’de Türk Nöropsikiyatri Derneği, Şizofreni Dernekleri Federasyonu, Bipolar Bozukluklar Derneği, Bipolar Yaşam Derneği ve Lityum Derneği ile birlikte kronik ruhsal hastalığı olanlara öncelik verilmesi çağrısında bulunmuştuk (3). Diğer ülkelerde de psikiyatri dernekleri benzer bir çaba içine girmiş, Avrupa Psikiyatri Birliği ve Dünya Psikiyatri Birliği bu yönde yoğun çaba sarf etmişti (4, 5). Maalesef ülkemizde bu konuda bir adım atılamamış, yine de aşılama stratejisindeki sırayla aşılanma hızla açılarak aşıya erişim geniş kitlelere açılmıştır.

Yakın dönemde ruhsal bozukluklar ve COVID-19 ilişkisi hakkında önemli araştırma bulguları yayımlanmıştır. Bazılarına dikkatinizi çekmek isteriz:

 • Ruhsal bozukluğu olanlarda COVID-19 ile ilişkili olumsuz sonlanım riski daha yüksektir (6).
 • COVID-19 ile ilişkili ölümler farklı tanı grupları incelendiğinde, psikotik bozukluklar, duygudurum bozuklukları, madde kullanım bozuklukları ve gelişimsel bozuklukları olanlarda daha yüksek bulunmaktadır (7).
 • COVID-19 nedeniyle hastaneye yatırılmanın gerekmesi de ruhsal bozukluğu olanlarda daha yüksek olasılıktır (7).
 • Kitlesel aşılama hızla ve topluma yayılmış şekilde uygulanabildiğinde bile aşılanma oranının şizofreni hastalarında genel toplumdan düşük olduğu (8), bu grubun aşıya erişimine öncelik verildiğinde bile diğer kronik hastalıkların aksine ağır ruhsal hastalığı olanların daha az aşılandığı (9) gösterilmiştir.
 • Geçtiğimiz ay sonuçları yayımlanan önemli bir izlem çalışmasında (8), şizofreni tanısıyla izlenen kişilerde COVID-19 nedeniyle hastaneye yatırılmanın yaş ve cinsiyet açısından eşleştirilmiş kontrollerle karşılaştırıldığında 4.81 katı, COVID-19 nedeniyle ölümün 2.52 katı olduğu gösterilmiştir. 
 • Aynı çalışmada (8) aşılanmış ve aşılanmamış gruplarla ilgili karşılaştırma yapıldığında, izlemde ölüm ve yatırılma gerekliliği açısından aşılanmamış hastalarla genel toplum arasındaki fark devam ederken, aşılanmış kişilerde şizofreni tanısıyla izlenen kişilerin kontrollerden farkı belirgin şekilde azalmıştır.

Kronik ruhsal hastalığı olanlarla ilgili bu farklılıkların nedenleriyle ilgili farklı görüşler öne sürülmüşse de (3), şu an için daha önemli olan aşılanma ile farkın azaldığının gösterilmesidir. Bu bulgu çözüme yönelik adımların atılmasını gerekli kılmaktadır. Zira aynı çalışmalar bu grupta aşılanma oranlarının düşük olduğuna da işaret etmektedir. Bu grupta düşük oranların aşı tedirginliği ve aşı karşıtlığının ötesinde, süreğen damgalanma ve ayrımcılıkla ilgili etkenlerin yanı sıra, hastalıkla ilgili işlev kaybının da rol oynaması mümkündür. Ülkemizde, başta kronik ruhsal hastalığı olanlar olmak üzere başkasının bakımına ve desteğine gereksinim duyan kişilerin evde bakıldığı da unutulmamalıdır.

Dolayısıyla başta şizofreni tanısıyla izlenenler olmak üzere kronik ruhsal bozukluğu olan hastalarımızı ve yakınlarını;

 • Gecikmeksizin COVID-19 için koruyucu olduğu gösterilmiş aşı uygulanmasına başvurmaya,
 • Aşıya erişimle ilgili güçlük çekenlerin her düzeyde sağlık çalışanından destek istemeye,
 • Aşı uygulamasını eksik bırakmış olanları tamamlamaya,
 • Aşı uygulanmış olsa da bulaştan korunma ile ilgili genel önlemleri sürdürme gerekliliğini ihmal etmemeye,
 • Aşı konusunda tereddütü olan hasta ve hasta yakınlarını bu konuda soru ve endişelerini görüşmek üzere üyelerimize, psikiyatri hekimlerine başvurmaya çağırıyoruz.

Saygılarımızla,

Türkiye Psikiyatri Derneği Merkez Yönetim Kurulu 

Kaynaklar

 1. Muruganandam P, Neelamegam S, Menon V, Alexander J, Chaturvedi SK. COVID-19 and Severe Mental Illness: Impact on patients and its relation with their awareness about COVID-19. Psychiatry Res. 2020 Sep;291:113265. doi: 10.1016/j.psychres.2020.113265.
 2. Warren N, Kisely S, Siskind D. Maximizing the Uptake of a COVID-19 Vaccine in People With Severe Mental Illness: A Public Health Priority. JAMA Psychiatry. 2021;78(6):589–590. doi:10.1001/jamapsychiatry.2020.4396
 3. https://psikiyatri.org.tr/2323/kitlesel-covid-19-asilama-stratejisi-kronik-ve-agir-ruhsal-hastaliklari-dikkate
 4. https://psikiyatri.org.tr/2342/agir-ruhsal-hastaligi-olan-bireylerin-asilanmasi-avrupa-ulkelerinin-gundeminde
 5. https://psikiyatri.org.tr/2327/dunya-psikiyatri-birligi-nden-saglik-bakanina-mektup-ruhsal-hastaligi-olan-kis
 6. Lee SW, Yang JM, Moon SY, Yoo IK, Ha EK, Kim SY, Park UM, Choi S, Lee SH, Ahn YM, Kim JM, Koh HY, Yon DK. Association between mental illness and COVID-19 susceptibility and clinical outcomes in South Korea: a nationwide cohort study. Lancet Psychiatry. 2020 Dec;7(12):1025-1031. doi: 10.1016/S2215-0366(20)30421-1.
 7. Vai B, Mazza MG, Delli Colli C, Foiselle M, Allen B, Benedetti F, Borsini A, Casanova Dias M, Tamouza R, Leboyer M, Benros ME, Branchi I, Fusar-Poli P, De Picker LJ. Mental disorders and risk of COVID-19-related mortality, hospitalisation, and intensive care unit admission: a systematic review and meta-analysis. Lancet Psychiatry. 2021 Jul 15:S2215-0366(21)00232-7. doi: 10.1016/S2215-0366(21)00232-7.
 8. Tzur Bitan D, Kridin K, Cohen AD, Weinstein O. COVID-19 hospitalisation, mortality, vaccination, and postvaccination trends among people with schizophrenia in Israel: a longitudinal cohort study. Lancet Psychiatry. 2021 Aug 5:S2215-0366(21)00256-X. doi: 10.1016/S2215-0366(21)00256-X.
 9. MacKenna, B., Curtis, H.J., Morton, C.E., Inglesby, P., Walker, A.J., Morley, J., Mehrkar, A., Bacon, S., Hickman, G., Bates, C. and Croker, R., 2021. Trends, regional variation, and clinical characteristics of COVID-19 vaccine recipients: a retrospective cohort study in 23.4 million patients using OpenSAFELY. MedRxiv. www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.01.25.21250356v3