Dünya Psikiyatri Birliği’nden Sağlık Bakanına Mektup: “Ruhsal hastalığı olan kişiler aşılama programlarında öncelik verilen gruplar arasına alınsın”

psikiyatri.org.tr /

Türkiye Psikiyatri Derneği ve Türk Nöropsikiyatri Derneği’nin üyesi olduğu Dünya Psikiyatri Birliği’nin Dünya genelinde 250.000’den fazla psikiyatristin temsil edildiği bir mesleki yapıdır.  Dünya Psikiyatri Birliği’nin Acil Durumlara Müdahalelerle İlgili Danışma Komitesi tarafından üye derneklerin ülkelerinin Sağlık Bakanlarına sunulmak üzere hazırladığı mektup ve Psikiyatri ve COVID-19 Pandemisi belgesi Türkiye Psikiyatri Derneği ve Türk Nöropsikiyatri Derneği tarafından Sağlık Bakanlığına iletilmiştir. Mektup ve belgenin asıl ve Türkçeye çevrilmiş formlarını aşağıda ilginize sunuyoruz.

Mektup, COVID-19 kitlesel aşılama programında kronik ve ağır ruhsal bozukluğu olanlara yer ve öncelik verilmesinin önemine değiniyor. Türkiye Psikiyatri Derneği, Türk Nöropsikiyatri Derneği, Şizofreni Dernekleri Federasyonu, Bipolar Yaşam Derneği, Bipolar Bozukluklar Derneği ve Lityum Derneği geçtiğimiz hafta önerilerimizi içeren “Kitlesel COVID-19 Aşılama Stratejisi Kronik Ve Ağır Ruhsal Hastalıkları Dikkate Almalıdır” başlıklı ortak açıklamayı kamuoyu ile paylaşmış, Bilim Kurulu ile de paylaşılmak üzere Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’ne iletmiştik:

https://www.psikiyatri.org.tr/2323/kitlesel-covid-19-asilama-stratejisi-kronik-ve-agir-ruhsal-hastaliklari-dikkate

Sağlık Bakanlığını ve salgınla ilgili yöneticileri bu konuda gerekli adımları atmaya çağırıyoruz.

Saygılarımızla,

Türkiye Psikiyatri Derneği Merkez Yönetim Kurulu

WPA Position Statement Psychiatry and the COVID-19 Pandemic May 2020

Psikiyatri ve COVID-19 Pandemisi

WPA Letter to Minister of Health 21.01.21

WPA Sağlık Bakanına Mektup