Edirnede ÖZGÜRLÜK Temasıyla Bir Aradaydık! - TPD 4. UPAT'dan Haberler...

psikiyatri.org.tr /

Türkiye Psikiyatri Derneği Asistan Hekim Komitesi üyesi erişkin ve çocuk-ergen psikiyatri asistanları olarak dördüncü yıllık toplantımızı 16-17 Mart 2019 tarihlerinde Edirne’de gerçekleştirmiş olmaktan mutluluk duyuyoruz!

*TPD ve AHK’yı tanımak, etkinliklerine katılmak,

*Pek çok alanda çözülmeyi bekleyen ortak sorunlarımızı tespit etmek ve bunlara çözümler üretmeye çalışmak,

*Farklı şehirlerden meslektaşlarımızla bir araya gelerek mesleki dayanışmamızın ilk adımlarını atmak,
*Eğitim sürecimizdeki gereksinimleri belirlemek,

*Bilimsel amaçlar doğrultusunda bir araya gelme olanaklarımızı artırmak,

*Uluslararası düzeyde mesleki becerilerimizi geliştirebilmek, deneyim aktarımı yapabilmek,

* TPD’ye aidiyetimizi güçlendirmek amaçlarıyla gerçekleştirdiğimiz bu yıllık toplantılar artık geleneksel bir AHK etkinliği haline geldi!

Toplantımızın organizasyonu için asistan hekim komitesi mail ve whatsapp grubu aracılığıyla duyurular yapılarak  önce şehir seçimi yapıldı, ardından ev sahibi ekip ile birlikte bir düzenleme kurulu oluşturuldu. Eş zamanlı tüm süreç boyunca AHK üyelerinin katkı ve görüşleri alınmaya çalışıldı.

Toplantıya konuşmacı olarak katılacak hocaların belirlenmesi, asistan etkileşim gruplarının konu başlıklarının seçilmesi, içeriğin zengin olması konusunda özverili bir çalışma sonrası programımızın son hali ortaya çıktı.

TPD Merkez Yönetim Kurulu ve TPD Edirne Şube’nin desteği ile düzenleme kurulundaki asistanların ortak çabalarının ürünü olan toplantımızda toplam 60 asistan hekim ‘ÖZGÜRLÜK’ temasıyla 16 Mart Cumartesi günü saat 13:00’da bir araya geldik!
Ankara, Antalya, Balıkesir, Bolu, Çanakkale, Erzurum, Isparta, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Kars, Konya, Samsun, Tekirdağ, Yozgat olmak üzere ülkenin farklı yerlerinde görev yapan asistan arkadaşlarımız ile beraber iki gün süren toplantımızda hep beraber pek çok şey üretmenin ve tartışmanın keyfini yaşadık.

“ÖZGÜRLÜK” temasıyla hazırladığımız programın açılışını ev sahibi asistan hekim arkadaşlarımızdan Arda Çağatay Erten’in ‘Edirne’ye Hoşgeldiniz, UPAT’ın Edirne’de Düzenlenme Süreci’ sunumu, bu toplantıda bizleri yalnız bırakmayan sayın Prof. Dr. Ömer Böke’nin ve Prof. Dr. M. Erdal Vardar’ın konuşmaları ile 16 Mart Cumartesi günü gerçekleştirdik.Programın devamındaki sunumların başlıkları ise şu şekildeydi:

Dr. Koray Başar : “Özgür Ol(a)mayan Kimlikler: Psikiyatrın Rolü”

Dr. Okan Çalıyurt : “Özgürlük ve Serbest İrade”

Dr. Ejder Akgün Yıldırım : “Aslolan Yalnız Kalabilmektir”

Dr. Agah Aydın “Kime Karşı Kimin İçin”

  Cumartesi günü belki de bir çoğumuzun ilk kez deneyimlediği, Dr. Ekin Başar’ın yönettiği “Psikodrama ile Büyük Grup Çalışması” ile katılımcıların birbiriyle tanışması sağlandı. Ardından asistan etkileşim grupları “Özgürlük” teması altında, beş ayrı oturum olmak üzere gruplar bölündü. Tüm katılımcılar her bir etkileşim grubunda yer aldı.


Dr. Ekin BAŞAR – Dr. Umut YARICI
“Asistanlık Sürecinde Özgürlük” temasıyla hazırladığımız etkileşim grubunda asistan hekimin temel haklarıyla ilişkili iki ayrı senaryo eşliğinde bir grup çalışması yaptık. Bu senaryoların canlandırması esnasında, asistan hekim arkadaşlarımızla ortak zorlanmalar yaşadığımız anlar için yeni çözümler üretmeye çabaladık. Ayrıca bir tartışma metni etrafında psikiyatrinin bize kattığı özgürlük alanlarını konuştuğumuz oldukça keyifli ve verimli bir çalışma oldu.

Dr. Aylin ÇOMUT – Dr. Edip Denizcan YILMAZ
“Cinsellik ve Özgürlük” temalı etkileşim grubumuzda, asistan arkadaşlarımızda bu temanın nasıl çağrışımlar oluşturduğu, içerdiği sorunlar ve bu sorunlar göz önünde bulundurulduğunda toplumumuzda “cinsellik ve özgürlük” kavramlarında tutum farklılıkları üzerine tartışmalar yaptık. Grup sırasında cinsiyet kimliği ve cinsel yönelimle ilgili yaşanan zorluklar, cinsellikle ilgili mitlerin yaygınlığı ve bu konularda klinik pratikte karşımıza çıkan güçlüklerle ilgili paylaşımlar yapıldı. Sonuç olarak bu konuda daha fazla eğitime ihtiyaç duyulduğu kanaatine varıldı.

Dr. Arda Çağatay ERTEN – Dr. Yunus TAYLAN
“İnanç ve Özgürlük” temalı etkileşim grubumuzda, asistan hekim arkadaşlarımızın bu konudaki farklı fikirlerini dinledik. Carl Gustav Jung’un “Dört Arketip” kitabında yer alan bir öyküyle, içsel bir yolculuğun ortaya çıkışı ve bunun taklit edilmesi üzerinden etkileşim teması belirledik. Bireysel ve toplumsal açıdan inanç sistemlerini konuşup, bunun özgürlükle ilişkisini ve klinik yansımalarını değerlendirdik.

Dr. Işıl AVCU MERİÇ – Dr. Çağdaş MERİÇ
“Adli Psikiyatri Uygulamalarında Hekim Hasta Özgürlüğü” temalı etkileşim grubumuzda birbirleriyle bağlantılı olan ya da olmayan onlarca yasanın sınırlarını çizdiği Adli Psikiyatri Uygulamalarında pek çok kez etik zırhıyla sınırların arasındaki boşluklardan dolanmak zorunda kalan meslektaşlarımızla etkileşmeyi amaçladık. Bu doğrultuda, yasal gerekçelerle hasta hekim ilişkisinden kaynaklanan kişiler sırların açıklan(ma)ması zorunluluğu ve hekimin (hangi?) suçu ihbar yükümlülüğünü içeren iki farklı senaryodan yardım alarak; “Siz olsanız ne yapardınız?” sorusuna hep birlikte yanıtlar aradık. Umuyoruz meslektaşlarımızın zihninde hoş bir seda bırakmışızdır.

Dr. Seray AĞCA BİLMENOĞLU – Dr. Hasan Cem AYKUTLU
“Psikiyatrist Kimliği ve Özgürlük” konulu etkileşim grubumuzda Trakya Çocuk Psikiyatrisi’nden yeni uzmanlığını almış genç uzmanlar olarak, asistanlığın başından itibaren psikiyatrist kimliğinin gelişimi ve evrelerini psikososyal gelişim kuramı üzerinden tartıştık. Gruba katılanlar asistanlık sürecinde meslek kimlikleri ile ilgili krizleri kendi yaşadıkları deneyimler üzerinden paylaştılar ve psikiyatrist olmak ile ilgili zorlu deneyimlerini ele aldılar. Mesleki kimliklerimizin gelişimi, asistanlık döneminin başından sonuna Erik Erikson’ın ilk beş evresiyle ilişkilendirilmeye çalışıldı.  Mesleki kimliğimizde kendimize bulduğumuz psikoterapist, psikanalist gibi başka kimlikler edinerek özgürleşme arayışımızı grup ile tartıştık.

 

60 asistan bir araya gelip de eğlenmez mi? Sosyal programa da yer ayırdığımız toplantımızda; 16 Mart Cumartesi günü bir bağ evinde akşam yemeği ve Trakya havasında müzikler eşliğinde sosyal etkileşimimizi gerçekleştirdik ve güzel dostluklar edindik.Pazar günü özellikle asistan hekimlerin kendi aralarında etkileşim sağladığı, ortak sorunların konuşulduğu, çözüm yollarının üretildiği, çalışma süreçleri ve kişisel deneyimlerin aktarıldığı çalışma grupları gerçekleştirildi. Asistanlık sürecinde yurtdışı deneyimleri ve bilimsel çalışmalara dahil olma süreçlerinin ana iki başlık olarak ele alındığı grup çalışmamız oldukça verimli geçti.

Psikiyatri asistanları olarak bizler kendi meslektaşlarımızla bir araya geldiğimiz bu toplantıda temamızı; her bireyin bedensel, ruhsal ve sosyal iyilik halinin ayrılmaz bir parçası olan “özgürlük” kavramını seçtik. Bu kavram, tarih boyunca önemi inkar edilemeyen, sınırları çoğu zaman tam belirlenememiş ve hatta değişken olan bir insani değer olmuştur. Bizler ruh sağlığı çalışanları olarak terapötik, etik, hukuki, toplumbilimsel, felsefi ve diğer birçok açıdan bizi ömür boyunca düşündürecek ve sürekli karşımıza çıkacak bu kavramın farkında olmalıyız. Kısıtlandığı ve ihlal edildiği durumlara duyarlı olmalı, gerekli gördüğümüzde sakınmadan sözümüzü söylemeliyiz! Meslek hayatımız boyunca zihnimizin bir yanında her an bizimle olacak özgürlük kavramına, meslekteki yeni arkadaşlarımızla bir giriş yaptığımızı düşünüyoruz.  Toplantıya katılan, emek veren ve bizi zenginleştiren herkese çok teşekkür ederiz. Daha özgür günler adına, sevgiyle!

4. UPAT Düzenleme Kurulu adına;
Ekin Başar & Arda Çağatay Erten
Yunus Taylan & Aybeniz Civan Kahve