Psikiyatri Güz Okulu

-

     


TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI AD İŞBİRLİĞİ İLE

 

P S İ K İ Y A T R İ     G Ü Z        O K U L U – 12

 

 PSİKİYATRİ TARİHİ

&

TARİHİN PSİKİYATRİSİ

"Doç. Dr. Ali Nahit Babaoğlu Anısına"

5-9 Eylül 2011

BOLU

AİBU KONGRE ve KÜLTÜR MERKEZİ


ÖNYAZI

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD Tarafından 2000 yılından bu yana düzenlenen Psikiyatri Güz Okulu on yıllık tarihiyle artık bir geleneğe dönüştü. Hem asistan eğitimi hem de mezuniyet sonrası eğitimin günümüzdeki en değerli eğitim modellerinden biri oldu. Her yıl ele aldığı temayı en ince ayrıntısına dek tartışan ve zihinlerde üretken bir devinim yaratan özgün bilimsel ve eğitsel bir toplantı kimliği kazandı. 2010 yılının Eylül ayında gerçekleştirilen 11. Güz Okulu’nun sonrası Güz Okulu Türkiye Psikiyatri Derneği’nin eğitim etkinliklerinden biri oldu.  Bu eğitim kimi zaman eğitim kurumları ile işbirliği yaprak gerçekleştirilmeye devam edecek. Bu yıl Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nın işbirliği ile Bolu’da gerçekleştireceğiz. Bu yılın teması Psikiyatri Tarihi & Tarihin Psikiyatrisi” olarak belirlendi. Bu başlık altında hem Türkiye ve Dünya psikiyatrisinin tarihini psikiyatrinin evrimini, hem de psikiyatrinin ve psikiyatriyi etkileyen önemli kuramların tarihe nasıl baktığını, nasıl anladığını ve etkilediğini, bu bakışın sosyal, ekonomik ve politik kaynaklarını tartışacağız. Okulumuz 5 Eylül 2011 tarihinde açılacak 9 Eylül 2011 tarihi arasında sertifikalarını dağıtarak kapanacaktır.

Psikiyatri Güz Okulu’nun önceliği asistan eğitimi ve uzmanlık sonrası eğitime katkı sağlamanın yanında, farklı bölge ve kurumlarda çalışan psikiyatri asistan ve uzmanları arasındaki bilimsel ve eğitsel iletişimi ve mesleki dayanışmayı artırmaktır. Güz okulu kayıt ücreti 100 TL’dir.  Katılımcı sayısı etkileşimin daha iyi olması gerekçesiyle 50 ile sınırlandırılmıştır. Katılımcılar başvuru sırasına göre belirlenecektir. Başvuranların katılmaktan vazgeçmeleri durumunda yedek listeden yine başvuru sırasına göre çağrı yapılacaktır. Eğitim etkinliğimiz TTB tarafından kredilendirilecektir.

Psikiyatri Güz Okulu" bundan sonra Türkiye Psikiyatri Derneği’nin eğitim etkinlikleri kapsamında yer alacak ve bu yıl kurumsal kimlik kazanan Eğitim Üst Kurulu’nun etkinlik alanında yer alan TPD okulları içinde varlığını sürdürecektir.

DÜZENLEME KURULU


Doç.Dr. Ayşe Devrim Başterzi-Türkiye Psikiyatri Derneği BÇB Sekreteri

Doç.Dr. Burhanettin Kaya-Türkiye Psikiyatri Derneği Genel Sekreteri

Prof.Dr. Cem Kaptanoğlu-Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fak. Psikiyatri AD

Yrd.Doç. Dr.Mehmet Hamid Boztaş-AİBU İzzet Baysal Tıp Fak. Psikiyatri AD

Uz.Dr. Mehmet Yumru- Türkiye Psikiyatri Derneği Bilimsel Toplantılar Sekreteri

Prof.Dr. Mustafa Sercan-AİBU İzzet Baysal Tıp Fak. Psikiyatri AD 

Prof.Dr. Selçuk Candansayar-Gazi Üniversitesi Tıp Fak. Psikiyatri AD    

Prof.Dr. Süheyla Ünal- İnönü Üniversitesi Tıp Fak. Psikiyatri AD

Yrd.Doç.Dr. Şükrü Kartalcı- İnönü Üniversitesi Tıp Fak. Psikiyatri AD  


İLETİŞİM ve KAYIT

Doç. Dr. Burhanettin Kaya: burha65@yahoo.com

Nebahat Murat: nebahatmurat@gmail.com, nebahatmurat@yahoo.com

Tel: 0312 4687497

 


KONU BAŞLIKLARI

*    Dünya psikiyatri tarihi- Mustafa Sercan

*    Türkiye psikiyatri tarihinden yapraklar- Şahap Erkoç

*    Türkiye Psikiyatri Derneği’nin örgütsel tarihi- Mustafa Sercan

*    Psikanaliz ve tarih- Cem Kaptanoğlu

*    Psikiyatrinin karanlık tarihi- Halis ulaş

*    Psikiyatrinin evrimi ve evrimsel psikiyatri- Ejder Yıldırım

*    Psikoloji ve psikiyatriyi etkileyen önemli kuramcılar- Hamid Boztaş

*    Politik psikoloji-Politik psikiyatri- Doğan Şahin

*    Eleştirel Psikiyatri- Burhanettin Kaya

*    Türkiye’de Adli Psikiyatri’nin gelişimi- Niyazi Uygur, Doğan Yeşilbursa

*    Psikiyatri eğitimine tarihsel bakış: Mezuniyet öncesinden uzmanlık eğitimine- Tunç Alkın

*    Türk psikiyatrisinde dil ya da dilin değişimi/gelişimi- Mustafa Yıldız

*    Geçmişten bugüne psikiyatride kadın, kadınlık, kadınların ruhsal halleri-Ayşe Devrim Başterzi

*    Psikobiyografi- Agah Aydın

*    Kaçak: Dr. Fikret Ürgüp’ün Yaşam Öyküsü, Bir psikobiyografi denemesi- Haldun Soygür

*    Nijinski’nin son dansı: Şizofreni-Haldun Soygür

*    Tarih, kültür ve ruhsallık- Cemal Dindar

*    İletişimbilimci gözüyle film okuması: Sigmund Freud'un "Düşlerin Yorumu" ışığında Jan Svankmajer'in "Hayatta Kalmak" filmi- Serpil Aygün Cengiz

*    Film Gösterileri:  Freud-Secret Passion 1962; Belgesel: Maviş; TPD Belgeseli

 GÜZ OKULU 2011 PROGRAM AKIŞI

5 Eylül  Pazartesi

 

 

08.30-09.00

Tanışma, açılış konuşmaları, kurs programının tanıtımı

Burhanettin Kaya

09.00-10.30

Dünya psikiyatri tarihi

Mustafa Sercan

10.30-10.45

ARA

 

10.45-12.15

Türkiye’de psikiyatrinin örgütsel tarihi

Şahap Erkoç-Mustafa Sercan

12.15-13.00

YEMEK ARASI

 

13.00-15.00

Türkiye psikiyatri tarihinden yapraklar

Şahap Erkoç

15.00-15.15

ARA

 

15.15-17.15

Türkiye psikiyatri tarihinden yapraklar

Şahap Erkoç

17.15-17.30

ARA

 

17.30-18.30

Film Gösterimi: Maviş (Belgesel)

Şahap Erkoç

6 Eylül Salı

 

 

08.30-09.45

Psikiyatri eğitimine tarihsel bakış: Mezuniyet öncesinden uzmanlık eğitimine

N Uygur-D Yeşilbursa

09.45 -10.00

ARA

 

10.00-12.00

Türkiye’de adli psikiyatrinin gelişimi

Tunç Aklın-Ayşe D Başterzi

12.00-13.00

YEMEK ARASI

 

13.00-15.00

Türk psikiyatrisinde dil ya da dilin değişimi/gelişimi

Mustafa Yıldız

15.00-15.15

ARA

 

15.15-17.15

Psikiyatrinin evrimi ve evrimsel psikiyatri

Ejder Akgün Yıldırım

17.15-17.30

ARA

 

17.30-18.30

Film Gösterimi: TPD Belgeseli

 

7 Eylül Çarşamba

 

 

08.30-10.30

Eleştirel Psikiyatri

Burhanettin Kaya

10.30 -10.45

ARA

 

10.45-12.00

Geçmişten bugüne psikiyatride kadın, kadınlık, kadınların ruhsal halleri

Ayşe Devrim Başterzi

12.00-13.00

YEMEK ARASI

 

13.00-15.00

Psikanaliz ve Tarih

Cem Kaptanoğlu

15.00-15.15

ARA

 

15.15-17.15

İletişimbilimci Gözüyle Film Okuması: Sigmund Freud'un "Düşlerin Yorumu"
Işığında Jan Svankmajer'in "Hayatta Kalmak" Filmi-

 

Serpil Aygün Cengiz

17.15-17.30

ARA

 

17.30-18.30

letişimbilimci Gözüyle Film Okuması: Sigmund Freud'un "Düşlerin Yorumu"
Işığında Jan Svankmajer'in "Hayatta Kalmak" Filmi- Tartışma

Serpil Aygün Cengiz

8 Eylül Perşembe

 

 

08.30-10.30

Psikiyatrinin karanlık tarihi

İkinci dünya savaşında psikanalizin Viyana'dan göçü

Halis Ulaş

Ferhal Utku

10.30 -10.45

ARA

 

10.45-12.00

Tarih, kültür ve ruhsallık

Cemal Dindar

12.00-13.00

YEMEK ARASI

 

13.00-15.00

Politik Psikoloji-Politik Psikiyatri

Doğan Şahin

15.00-15.15

ARA

 

15.15-17.00

Psikoloji ve psikiyatriyi etkileyen önemli kuramcılar

Hamid Boztaş

17.00-17.15

ARA

 

17.15-18.30

Psikobiyografi

Agah Aydın

9 Eylül Cuma

 

 

08.30-10.30

Psikobiyografi-Nijinski’nin son dansı: Şizofreni

Haldun Soygür

10.30 -10.45

ARA

 

10.45-12.00

Kaçak: Dr. Fikret Ürgüp’ün Yaşam Öyküsü-Bir psikobiyografi denemesi

Haldun Soygür

12.00-13.00

YEMEK ARASI

 

13.00-15.00

Film Gösterimi: Freud -Secret Passion (Gizli Hakikatler) 1962

 

15.00-15.15

ARA

 

15.15-16.15

Film üzerine tartışma

Cem Kaptanoğlu

16.15-16.30

ARA

 

16.30-17.30

KURS SONU DEĞERLENDİRME

 

 

KONAKLAMA

BOLU ÖĞRETMEN EVİ (15 oda ayrılmıştır)

Bir kişi 50.00 TL ;  İki kişi 80.00 TL;  Üç kişi 100.00 TL

İletişim Bilgileri: Solmaz-Ahmet Baysal Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü

Adres: Sağlık Mah. Atatürk Orman Parkı Karşısı, E-5 yolu üzeri
IBAN No: TR 960001500158007285012397
Tel: 0374 2175393-2175394
Fax: 0374 2175389
bilgi@boluogretmenevi.com

BOLU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ MİSAFİRHANESİ
(10 kişilik-toplam 5 oda ayrıldı)              Oda fiyatı 20 TL dir.

Adres:
Borazanlar Mah. Hattat Emin Barın Cad.No:108 Merkez/BOLU
misafirhane müdürlükle aynı bahçede)
Telefon:
+90 (374) 215 03 39 - 40 – 41

PRESTİJ OTEL:

10 artı 10 oda kişi başı 60 lira olarak ayrıldı

YURDAER OTEL
Adres: D-100 üstü, Ayrılık Çeşmesi Mevkii – BOLU, Tel: +90 374 253 45 48

Faks: +90 374 253 44 46, Rezervasyon: +90 374 253 45 48

KORU OTEL

D100 karayolu üzeri Yeşilköy  mevki Bolu dağı

Tel:90 374 225 22 90; Fax:90 374 225 28 12-36

90 374 225 22 90

www.koruhotel.com.tr;