1. Türk Nöro-Psikiyatri Cemiyeti Ve Türkiye Akıl Hıfzıssıhhası Cemiyeti Ortak Bilimsel Kongresi

-