Olağan Genel Kurul Toplantı Duyurusu

 TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ ELAZIĞ ŞUBESİ

 

 

Değerli Üyemiz,

Mevzuat gereği 2016 yılı Şubat ayı içerisinde yapmamız gereken olağan genel kurul toplantısı 29 Şubat 2016 Pazartesi günü F.Ü. Tıp Fakültesi Dekanlık Konferans Salonunda saat 18:00’da, yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantı 07 Mart 2016 Pazartesi günü aynı yer ve saatte yapılacaktır. Toplantıya katılmanız için bilgilerinize arz ederim.

 

Toplatı Gündemi:                                                                                             

                                                                                                           Yönetim Kurulu   Üyesi

1-Faaliyet raporunun ibrazı                                                          Arş.Gör.Dr.Ömer ÖZER

2-Denetim kurulu raporunun ibrazı                                     F.Ü. Hastanesi Psikiyatri A.B.D

3-Dernek seçimleri                                                               Tel:0-424-2333555/2961-2963

                                                                                                         drozer26@yahoo.com