Yönetim Kurulu

Şube Başkanı
Rıfat Karlıdağ
Şube Başkan Yardımcısı
Osman Mermi
Şube Genel Sekreteri
Mehmet Gürkan Gürok
Şube Saymanı
Furkan Metin Topur
Şube Bilimsel Toplantı Sekreteri
Sevda Korkmaz
Şube Denetleme Kurulu Üye
Buğra Yapar
Müberra Gökhan
Saadet Ekici Önsöz